Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 07


01Aanderdoagsmörgens gaf Holofernes odders aan zien haile leger en aan aal t volk dat hom hulp in stried dat ze optrekken zollen noar Betulia, baargpazzen bezetten en t gevecht aangoan mit Isrelieten. 02Aigenste dag nog broken aal zien troepen op. Ze vörmden n leger van zeuventiendoezend man voutvolk en twaalfdoezend man peervolk, heur pakkeloazie en manlu dij lopend mit heur optrokken, nait mitrekend. Der kwam zuver gain èn aan. 03Ze legerden zok in t daal, stoef bie Betulia, bie wèl. Heur linies strekten zok oet over haile brette van Dotan òf aan Belbaïm tou, en over n lengte van Betulia òf aan Kyamon tou, tegen Esdrelon over. 04Dou Isrelieten dij bende volk zagen, kreeg schrik heur te pakken. Ze zeden tegen nkander: "t Haile laand kommen ze ofrepeln! Baargtoppen, heuvels en baargkloven - t zel aalmoal beswieken onder heur drok!" 05Elk greep zien woapens. Op toorns buitten ze vuren aan en bleven ze wacht holden, haile naacht deur. 06Aanderdoags luit Holofernes veur t oog van Isrelieten in Betulia aal zien peervolk oetrukken. 07Hai verkende wegen noar stad tou en dee de ronde bie wotterwèllen langs. Dij bezette hai en zette der wachtposten bie. Vervolgens ree e weerom noar zien troepen. 08Dou kwammen Edomieten heur aanvoerders, Moäbieten heur kommedanten en generoals van kuststreek aalmoal bie hom en zeden: 09"Mag we wat zeggen, heer, om der veur te zörgen dat joen leger zo min meugelk te lieden het? 10 Dat volk, dij Isrelieten, vertraauwt nait op zien speren, mor op högte van baargen doar ze op wonen. t Is den ook lang nait makkelk om op dij baargtoppen te kommen. 11 Nou, heer, goa den ook nait mit heur aan t vechten as in n gewone veldslag. Den zel der aan joen kaant gain mensk sneuveln. 12 Blief in joen legerkaamp en zörg dat joen manschoppen doar ook blieven. Mor loat joen knechten wotterwèl onder aan baarg bezetten. 13 Doar kriegen lu van Betulia heur wotter ja vot. Ze zellen vergoan van dörst en heur stad overgeven mouten. In tied zel wie mit ons manlu baargtoppen rondom bezetten en der veur zörgen dat ter gainain tou stad oet komt. 14 Ze zellen omkommen van honger, zaizulm, heur vraauwlu en heur kinder. Veur en aleer t sweerd heur te noa komt, liggen stroaten van stad al bezaaid mit heur lieken. 15 Zo zel ie heur blouden loaten omdat ze zok verzet hebben en joe nait in vree verwelkomd hebben." 16 Heur veurstel leek Holofernes en zien staf goud tou en hai gaf odders te doun wat of ze zegd haren. 17 Dat zodounde trok ter n ofdailen Ammonieten op oet, mit viefdoezend Assyriërs. Ze legerden zok in t daal en bezetten wèllen doar Isrelieten heur wotter vandoan kregen. 18 Edomieten en aander Ammonieten trokken in tied baargen in tegen Dotan over en legerden zok doar. Paardie van heur werden noar t zuden en t oosten toustuurd om doar stellings te betrekken tegen Egrebel over, stoef bie Chus, bie Mochmurrevier. Rest van Assyrische kriegsmacht legerde zok in vlakte. n Troepenmacht nait òf te zain, mit tènten en pakkeloazie nam t haile kontraain in beslag - t was ain kolesoale birzie volk. 19 Isrelieten raipen de Heer, heur God, aan. Ze begunden moudveren hangen te loaten nou aal heur vijanden heur insloten haren en der gain ontkommen meer aan was. 20 t Haile Assyrische leger mit aal zien voutvolk, striedwoagens en peervolk, huil heur zo vaaierndatteg doag in de greep. Inwoners van Betulia heur wottervoaten werden leeg. 21 Heur wotterputten kwammen ook dreug te stoan. Der was gain dag dat men zat wotter drinken kon: ze wazzen aalmoal op rantsoun steld. 22 Kinder kwienden vot, vraauwlu en jongkerels konden zuver nait meer van dörst en haildaal aan t èn besweken ze in stroaten en poorten van stad. 23 Dou kwam t volk, jongkerels, vraauwlu en kinder, bie nkander bie Uzzia en aander bestuurders van stad. Zo haard as ze konden, raipen ze: 24 "Loat God nou mor rechten tussen joe en ons! Ie hebben ons dik onrecht aandoan dat ie nait mit Assyriërs over vree proaten wollen. 25 Der is nou gainent meer dij ons helpen wil. Joa, net aansom: God het ons aan heur oetleverd. Veur heur ogen goan wie der onderdeur, wie kommen om haals van dörst. 26 Goa mor veur heur op knijen en geef stad over. Loat Holofernes zien leger stad mor kriegen. 27 Wie binnen ja beter òf as we oetplunderd worden. Den wor we heur sloaven wel, mor red we t levent der teminnent òf en huif we nait aan te zain hou ons potjes staarven, hou ons vraauwlu en kinder omkommen. 28 Hemel en eerde binnen ons getugen en ons God, de Heer van ons veurolden, dij ons straft veur ons zunden en veur ons veurolden heurent - mag hai ons dat nou bespoaren!" 29 t Haile volk doar bie nkander, brook oet in ain jammern en jeuzeln en zo haard as ze konden, raipen ze de Heer, heur God, aan. 30 Uzzia zee tegen heur: "Moud holden, bruiers en zusters! Loat ons t nog vief doag volholden. In dij tied zel de Heer, ons God, zok wel over ons ontfaarmen. Hai zel ons ja nait aaid zitten loaten. 31 Mor as tied verbie gaait zunder dat ter hulp komt, den zel k doun wat ie vroagen!" 32 Dou stuurde hai manlu vot, elk noar zien post. Ze gingen weerom noar muren en toorns van stad. Vraauwlu en kinder werden noar hoes tou stuurd. Haile stad was kompleet riddersloagen.