Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 03


01Ze stuurden bodes noar hom tou om bie hom in n goud bladje te kommen. 02"Wie, knechten van Nebukadnessar, dij grode keunenk," zeden ze, "wie liggen veur joe op knijen. Dou mit ons, wat ie mor willen. 03Ons lougen, ons haile streek, ons koornlaand, aal ons vij, schoaphokken bie ons tènten, doar bin ie aalmoal boas over. Dou der mit, wat ie willen. 04Ons steden en lu dij der wonen: ie kinnen der vrij over beschikken. Kom der joen intocht holden, krekt zo as joe goud tou liekt." 05Mit dij bosschop kwammen ze bie Holofernes. 06Dij trok dou mit zien leger noar kust òf. Hai bezette ale verstaarkte steden en dappere kerels dailde hai in bie zien hulptroepen. 07Mit kraanzen, daanzerij en tromsloagen, zo wer e doar in wiede omtrek inhoald. 08Heur grènsstainen smeet e ondersteboven en hai kapte bozzen dij aan heur goden wijd wazzen. Zien odders wazzen ja ale goden van heur laand te verrinnewaaiern dat ale volken allenneg Nebukadnessar dainen en ale mensken hom as god aanroupen zollen. 09Holofernes trok wieder noar Esdrelon tou, dicht bie Dotea, aan vout van grode baargrug van Judea. 10 Hai sluig zien legerkaamp op tussen Gebe en Skythopolis. Doar bleef e n moand om oetrusten van zien leger weer wat op odder te brengen.