Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 01


01Dit is t verhoal van Nehemia, zeun van Chachalja. t Was in kislewmoand, in t twinnegste joar van Artaxerxes,f + Wie hebben Artaxerxes hier al nuimd, omreden t is dudelker; aans wait men eerst in kep. 2 woar of t over gaait.f* dat ik in de vestingstad Susa was. 02Chanani, ain van mien bruiers, kwam doar mit nog wat manlu oet Juda aan. Ik vruig heur hou t mit ontkommen Jeuden was dij noa ballengschop overbleven wazzen en hou t ter in Jeruzalem veurston. 03Ze zeden tegen mie: "Lu dij overbleven binnen, dij in dij pervinzie ballengschop overleefd hebben, zitten dik in ellèn en mouten aingoaldeur schaande verduren. Muren van Jeruzalem binnen in vervaal en poorten binnen deur brand vernaild." 04Dou ik dat aalmoal heurde, luit ik mie op grond deelzakken en schraifde, en zat doagenlaank in raauw. Ik vastte en beedde tou de God van de hemel: 05"Och HEER, God van de hemel, ie grode en geweldege God. Ie holden joe ja aan joen verbond en hebben omdenken mit heur, dij van joe holden en joen geboden noakommen. 06Leg joen oor toch te lustern en zai om noar t gebed van joen knecht dat hai dag en naacht tou joe richt veur t volk Israël, joen knechten. Ik belied ons schuld, de zunden van de Isrelieten: aal wat wie, ik en mien femilie net zo goud, tegen joe misdoan hebben. 07Wie hebben t haildaal bie joe bedurven, wie hebben ons nait aan de geboden, regels en veurschriften holden dij ie aan Mozes, joen knecht, opdroagen hebben. 08Denk ter toch aan wat ie aan Mozes, joen knecht, veurholden hebben: 'As ie mie rug toudraaien, den zel ik joe onder ale volken oetstreuen. 09Mor as ie joe weer noar mie toukeren en joe aan mien geboden holden en dij doun, den zel ik joe weer terughoalen, al was ie ook aan t èn van de wereld. Den zel ik joe weer bie nkander brengen op t stee dat ik oetkozen heb om doar mien noam wonen te loaten.' 10 Zai binnen joen knechten toch, HEER, en joen volk, dat ie deur joen grode kracht, joen staarke haand vrijmoakt hebben. 11 Och HEER, leg joen oor toch te lustern noar t beden van joen knecht, noar t beden van joen dainstvolk, dat joen noam geern vereren wil. Loat mie t, joen knecht, toch lukken, loat keunenk mie toch goudgezind wezen." In dij tied was ik ja schenker van de keunenk.