Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Nehemia 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Nehemia 04


01Dou Sanballat en Tobia en ook de Arabieren, de Ammonieten en t volk oet Asdod heurd haren, dat reperoatsies aan muren van Jeruzalem mooi opschoten en dat de goaten in de muren stoadegaan weer dichtmoakt werden, dou werden zai hoagels. 02Zai zetten mit nkander n soamensweren op taauw om Jeruzalem aan te valen en t volk in verbiestern te joagen. 03Mor wie beedden tou ons God en zetten vanwegens heur, dag en naacht wachtposten oet. 04t Volk van Juda kluig dou: "Pleegslu kinnen t waark nait meer aan,
puunbulten binnen te groot.
Wie kriegen dij muur nooit kloar."
05Ons vijanden zeden tegen nkander: "Ze vernemen niks van ons. Wie kinnen heur overvalen en heur doodmoaken. Den moak wie ja vanzulm n èn aan t waark." 06Jeuden dij maank heur woonden, woarschaauwden ons wel tien moal en van ale kanten, dat wie bie heur weeromkommen mozzen. 07Dou luit ik t volk zok opstellen op open plekken achter muur woar dij op t leegste was, femilie bie femilie, mit heur sweerden, speren en bogen. 08Ik keek om mie tou, ging stoan en richtte mie tou notoabeln, hoge amtenoars en aal t aander volk: "Moak joe nait benaauwd om heur. Denk aan ons grode en geduchte God en vecht! Vecht veur joen bruiers, veur joen zeuns en joen dochters, veur joen vraauwen en joen hoezen!" 09Dou ons vijanden vernammen dat wie van heur opzet op de hoogte wazzen en dat God heur plan mislukken luit, kon wie aalmoal weeromgoan noar ons waark aan de muur. 10 En van dij dag òf aan was haalfschaid van mien manlu aan t waark en de aander helft ston op wacht mit speren en bogen, mit schilden en paanzerhemden. Zai stelden zok mit heur aanvoerders achter t haile volk van Juda, 11 dat muur weer opbaauwde. Pleegslu sjaauwden mit vrachten en deden mit ain haand heur waark, in de aander druigen zai n woapen. 12 Timmerlu haren bie t waark sweerd op zied. Hoornbloazer huil ik hailtied bie mie in de buurt. 13 Ik zee tegen notoabeln, tegen hoge amtenoars en aal t aander volk: "t Is n dik stok waark wat wie doun en wie stoan bie muur n hail èn van nkander òf. 14 As ie t geluud van de hoorn vernemen, mout ie votdoalek op stee van hoornbloazer bie nkander kommen. Ons God zel veur ons vechten!" 15 In tied dat wie aan t waark wazzen, ston haalfschaid van manlu mit woapen in haand, van t eerste lichten òf aan totdat steerns weer aan lucht stonden. 16 In dij aigenste tied gaf ik aan t volk ook odder, dat elk mos mit zien knecht snaachts in Jeruzalem blieven. Zo haar wie snaachts gounent veur ons op wacht en overdag gounent veur ons aan t waark. 17 Zo kwam wie, mien bruiers, mien knechten en manlu van de wacht, gainent van ons, oet de klaaier: elk haar zien woapen bie de haand.