Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 02


01Ik zee tegen miezulm: Tou, perbaaier t ais mit plezaaier, heb oardeghaid aan t goie van t levent. Mor kiek, ook dat is loos en leeg. 02Lagen is onneuzel, zee ik, en oardeghaid aan t levent, wat koop je der veur? 03Zo heb ik t perbaaierd mit wiendrinken - mor ik huil kop ter bie. Ik wol der kloarhaid over hebben of t goud is, dat lu in heur kòrte tied op wereld zok mit zoks onverstand bezegholden. 04Ik heb hail wat oet stro zet: Ik heb mie hoezen baauwd, ik heb mie droevetoenen aanlegd. 05Ik heb mie toenen en paarken aanleggen loaten en doar alderhande vruchtbomen in poot. 06Ik heb mie vievers groaven loaten om n bos mit jonge boomkes te bewottern. 07Ik haar knechten en maaiden en ook heur kinder wazzen bie mie aan t waark. Ik haar de wereld koien en schoapen, veul meer as wèl ook veur mie in Jeruzalem. 08Ik haar n bult zulver en gold bie nkander brocht, ofkomsteg van keunenks en oet kontrainen woar ik boas over was. Ik luit zangers en zangerezzen kommen en vraauwen, mooie vraauwen woar manlu heur oardeghaid aan haren. 09Zo wer ik aal rieker en vernoamer, veul meer as wèl ook veur mie in Jeruzalem, boetendes bleef mien wieshaid overènd. 10 Ik heb mit mien ogen ales zain wat ik mor zain wol, ik heb genoten van ales zoveul as ik mor kon, ik was blied mit aal, wat ik mit mien geschrip bie nkander kregen haar, ik haar volop wil van mien waark. 11 Mor dou ik ais goud noaging wat ik oet stro zet haar en hou ik kraabd en knooid haar om t zo wied te kriegen, dou begreep ik ain ding: t is aal loos en leeg, niks as windvangerij. Der is niks onder de zun woar n mensk beter van wordt. 12 Ik zette mie der tou om wieshaid mit dwoashaid en onverstand te vergelieken. Wat zel keunenk zien opvolger doun kinnen? Toch niks meer as zien veurganger dee? 13 k Wait ja wel dat men mit wieshaid wieder komt as mit onverstand, men het ook ja meer aan t licht as aan t duustern. 14 n Wies man het ogen in kop, n onwieze kraabt in t duustern om. Mor ik heb ook goud begrepen dat heur baaident t aigenste löt te wachten staait. 15 Ik dochde bie miezulm: As n onwieze nou t aigenste löt overkomt as mie, woarveur heb ik den zoveul wieshaid opdoan? Dou zee ik tegen miezulm: Zugst nou wel? Dat is ook ja loos en leeg. 16 Want of ain nou n wies man was of n onverstand, gain mensk zel zok hom meer heugen. Op n duur zel elkenain vergeten worden. n Wies man gaait ja net zo goud dood as n onverstand. 17 Zodounde kreeg ik n ofkeer van t levent. Aal t waark wat ter onder de zun verzet wordt, begunde mie tegen te stoan. t Is aal n gedou van niks, ain en aal windvangerij. 18 Ik kreeg ook n hekel aan aal t gekraab en geknooi dat ik hier onder de zun ommaans had haar. Ik mout ales ja toch noaloaten aan ain dij noa mie komt. 19 Wèl wait of zonent n wies man wezen zel of n onverstand? Toch mag hai regaaiern over ales wat ik mit n bult geschrip en kopschraberij veurnkander kregen heb onder de zun. Zukswat is ja loos en leeg. 20 En zodounde begunde ik te twieveln aan t nut van aal mien schrippen dat ik onder de zun doan heb. 21 Want ain dij mit n bult geknooi, mit wieshaid en mit verstand van zoaken zok wat opbaauwd het, mout dat noaloaten aan ain dij der gain haand veur oetstoken het. Zukswat is ja loos en leeg. 22 Wat schut n mensk der mit op mit aal dat gekraab en geknooi, mit ales woar e zok drok over moakt onder de zun? 23 t Levent geft allenneg mor verdrait, waark geft niks as pien en zörg, en ook snaachts komt n mensk nait aan rust tou. Zukswat is ja loos en leeg. 24 Den zol t ja mor t beste veur n mensk wezen om te eten en te drinken en zok te vernuvern mit zien geknooi. Want ik heb wel begrepen dat ook aal zukswat van God komt. 25 Of is ter sums ain dij eten kin en zok zörgen moaken, zunder dat God ter wat mit van doun het? 26 Want God geft aan ain dij hom aanstaait wieshaid, verstand van zoaken en bliedschop. Mor ain dij nait deugt in zien ogen, let hai zok bezittens zammeln en bultjen en hai geft dij noatied aan ain dij hom aal aanstaait. Zukswat is ja loos en leeg, niks as windvangerij.