Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 12


01Denk aan dien schepper in dien jonge joaren, veurdat de minne tieden kommen, tieden woarstoe van zeggen zelst: Doar heb ik gain oardeghaid meer aan.
02Veurdat zun verduusterd wordt, t licht van moan en steerns nait laanger stroalt
en wolken hangen blieven noa n regenbui.

03Veurdat bewoakers van t hoes as rusken stoan te trillen, staarke kerels der mit kromme rug bielopen,
veurdat moalsters oetschaaiden mit heur waark
- der is ook ja hoast gainent meer over,
veurdat vraauwlu dij tou t glaas oetkieken,
mor naauw meer wat zain kinnen.

04Veurdat baaide deuren aan stroatkaant op grondel goan, t geluud van meulen stoadegaan minder wordt,
veurdat t zingen van vogels aal hoger klinkt,
en meziek aal dovver.

05Veurdat elke högte die n baarg touliekt, doe die nait meer bie t pad vertraauwst,
as bie winterdag mandelboom bluit,
sprinkhoan nait meer van stee komt,
en kapperkes borsten binnen.
Want n mensk is onderwegens noar zien aiweg hoes,
achterblievers lopen in raauw bie stroat.

06Veurdat men zulvern ket aan zied legt en golden schuddel stokkend brekt,
veurdat men wotterkroek aan groezels gooit
en t scheprad bie wèlput onkloar moakt.

07Veurdat t stof weeromgaait noar eer, woar dat t heerkommen is,
veurdat levensoam weeromgaait noar God,
dij t levent geven het.

08t Is aal lucht, loos en leeg, zegt Predeker, en van gain betaiken.
09Predeker zulm was n wies man, doarbie het hai t volk n bult kennes biebrocht. Hai het onderzöcht, wikt en wogen en veul spreuken bie nkander op schrift steld. 10 Predeker het zöcht noar spreuken dij mensken aanspreken en dij woarhaid onder woorden brengen. 11 Woorden van wieze lu binnen schaarp as prikken, as spiekers, vastzet deur verzoameloars, dij spreuken binnen ons deur ain hedder aanlangd. 12 En boetendes, mien zeun, wees hierop verdocht: aan boukenschrieverij komt gain èn en van aal dat geleer wordt n mensk doodmuid. 13 Aal wastoe heurd hest, komt hierop deel: heb ontzag veur God en hol rekenschop mit zien geboden. Doar komt t veur n mensk op aan. 14 Want over aal wastoe dust, zel God zien oordail geven, ook wat nait aan t licht komt, of t nou goud is of verkeerd.