Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 11


01Streu dien brood mor op t wotter, noa n zet laank kinstoe t ja wel weeromvinden. 02Verdail dien geld en goud in zeuven of acht pozzies, kinst nooit waiten wat veur rampen de wereld nog te wachten stoan. 03As wolken vol wotter zitten, gaiten ze dat oet over t laand. n Boom kin noar t noorden tou omvalen of noar t zuden tou, mor woaras e vaalt doar blift e liggen. 04Ain dij aalmor acht geft op de wind komt aan t zaaien nait tou; dij aalmor noar de wolken kikt, komt nait aan t maaien. 05Doe waist hail nait oet wat houk de wind waait, doe waist hail nait hou t leven gruit in t lief van n vraauw in verwachten, net zo waistoe hail niks van t waark van God dij t ales moakt het. 06Begun smörgens op tied te zaaien en gun dien handen gain rust tot aan oavend tou. Doe waist ja hail nait of t zoad aine moal goud opkomt of aander moal, t kin ook baaide keren goud wezen. 07Licht dut n mensk goud en t is aangenoam veur d'ogen om zun te zain. 08Hou laank of ain ook leeft, loat e toch wies wezen mit elke dag, mor loat e zok bedenken dat ter genog duustere doagen kommen. Aal wat ter nog komt, is loos en leeg. 09Wees wies, jongkerel, mit dien jonge joaren, wees blied mit tied dastoe jonk bist. Dou wat dien haart die ingeft en wat die mooi touliekt, astoe der mor om denkst dat God die der rekenschop over vroagen zel. 10 Zet dien zörgen oet zied, woar dien liggoam veur kwoalen. Want kindertied en mörgentied binnen zo mor verbie.