Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 10


01Dooie muggen bedaarven zaalf van aptaiker, t gaait schimmeln en stinken. Zo kin n klaain beetje onbenul meer oetwaarken as wieshaid en aanzain. 02t Haart van n wies man zit op t rechte stee, mor n onwieze is in zien haart oet op kwoadens. 03Wat kaant n onwieze ook oetgaait, hai komt aaltied verstand te kòrt en hai let dat aan elkenain blieken. 04As n bovenboas tegen die tekeer gaait, most nait votlopen. Hol die kaalm veurdat ter wat misgaait. 05Ik heb nog meer verkeerds zain onder de zun, n fout dij bovenboazen ieder bòt vannijs moaken, n mizze boudel: 06onwiezen worden op hoge posten zet en kundege lu zitten op achterste rieg. 07Ik heb knechten zain dij hoog op peerd zatten en vernoame lu dij, net as knechten, lopen mozzen. 08Dij n koel graft, kin der in valen; dij n stainen muur sleupt, kin deur n slaang beten worden. 09Dij stainen kapt, kin zok ter zeer aan doun; dij holt kleuft, lopt ook gevoar. 10 As n stompe biel nait slepen wordt, mostoe veul te veul kracht zetten. Hest meer veurdail astoe dien verstand bruukst. 11 As n slaang bit veurdat e besworen is, kin n besweerder nait veul meer oetrichten. 12 Oetsproaken van n wies man binnen die mooi tou, mor n onwieze komt deur zien geplaas in t ongelok. 13 In t begun liekt t nog gewoon gekwedel, mor aan t èn is t boare onzin. 14 n Onwieze kwedelt aal mor deur, mor is ja gain mensk dij wait wat ter komt. Wèl kin hom vertellen wat ter noa zien dood gebeurt? 15 n Onwieze knooit mor wat aan en wordt ter muid bie, mor hai wait èns nait hou of e in stad kommen mout. 16 O wai, as keunenk van n laand nog mor n kind is en zien ministers smörgens al op tied zitten te dikdakken. 17 Mor gelokkeg is t laand dij zien keunenk n hoogstoand man is en woar ministers zok holden aan etenstied en zok doarbie nait bedrinken. 18 As men zo t rekent laks mit onderhold is, verzakken de gebinten en krigt men last van lekkerij in hoes. 19 Eten dut men veur oardeghaid en van n glaas wien wordt men vrolek. Veur geld is t ja aal te kriegen. 20 Alderdeegs in joen sloapkoamer mag ie joen keunenk nait vervluiken, net zo min as rieke lu, want kraaien kinnen t oetbrengen.