Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 08


01Wèl is geliek aan n wies man? Wèl wait woarom dingen goan zo as ze goan? Wieshaid van n mensk verheldert zien gezicht, stoenze trekken worden der zaachter van. 02Hol rekenschop mit oetsproaken van keunenk, doe hest ja n aid sworen veur God. 03Goa nait te gaauw bie hom vot, hol nait vaast aan verkeerde zoaken: hai dut ja toch wat hom t beste liekt. 04Keunenk zien woord is ja wet; wèl kin tegen hom zeggen wat hai doun mout? 05Wèl zok aan de geboden holdt, krigt gain gedounte, dij wait ja van ènden en swetten. 06Aal wat n mensk in t zin het, het zien tied en wies, ook al legt t kwoad n grode drok op n mensk. 07Hai wait ja nait wat ter gebeuren zel. Wèl zol hom dat vertellen kinnen? 08Der is gain mensk dij wind tegenholden kin, en ook zien staarfdag nait. In tied van oorlog krigt men gain verlof, men kin zok ook nait redden deur zien aigen minne doaden. 09Tou dat inzicht bin ik kommen dou ik ales noaging wat zok onder de zun ofspeult in n tied woarin ain mensk boasspeult tot n aander zien verdaarf. 10 Wieder zag ik dat deugennaiten bie zetten fersounlek begroaven werden en aandern, lu dij goud leefd hebben, wied van t haaileg stee vottrekken mozzen en vergeten werden. Ook dat is loos en leeg. 11 Omdat misdoad nait aaltied votdoalek bestraft wordt, binnen mensken der aaid op oet om nog meer kwoad te doun. 12 n Zundoar kin n laank leven hebben, ook al dut e honderdmoal kwoad; mor ik wait toch zeker, dat t goud komt mit lu dij God in eren holden. 13 Mor dij deugennait, doar komt t nait goud mit, dij zel gain tied van leven hebben - zien tied gaait as n schaar verbie, omreden hai holdt gain rekenschop mit God. 14 Der is nog meer nait in odder op dizze wereld: rechtveerdege lu dij t vergaait, asof ze goddelozen wazzen en aansom, min volk dat t vergaait, asof ze rechtveerdeg wazzen. Ook dat is loos en leeg. 15 Doarom zeg ik: Blied wezen is t beste, want der is veur n mensk niks beters onder de zun as eten en drinken en gewoonweg blied wezen. Doar zel e wil van hebben bie t gekraab en geknooi in aal zien levensdoagen dij God hom geft onder de zun. 16 Dou ik mie der op toulegde om meer inzicht te kriegen, en te begriepen, woarom men zok dag en naacht oetslooft en zodounde gain wenk in ogen krigt, 17 begreep ik dat n mensk gain verkloaren vinden kin veur aal Gods waark onder de zun. Hou hai zok ter ook op toulegt, hai krigt ter gain inzicht in. n Wies man kin zok verbeelden dat e t wait, mor as ter op aankomt, kin hai der toch nooit achter kommen.