Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 03


01Ales het zien uur en tied; veur aal wat ter hier op wereld gebeurt, is ter n vaaste tied:

02n tied van kinder kriegen en n tied van staarven, n tied van poten en n tied van reuden,


03n tied van doodmoaken en n tied van betermoaken, n tied van ofbreken en n tied van opbaauwen,

04n tied van schraiven en n tied van lagen, n tied van kloagen en n tied van daanzen,

05n tied van stainen votsmieten en n tied van stainen opstoapeln, n tied van mekoar om haals valen en n tied van op zokzulm blieven,

06n tied van zuiken en n tied van opholden mit zuiken, n tied van opbewoaren en n tied van votgooien,

07n tied van roppen en n tied van naaien, n tied van swiegen en n tied van proaten,

08n tied om van ain te holden en n tied om ain te hoaten, n tied van oorlog en n tied van vree.
09Wat het ain dij waarkt nou aan aal zien gekraab en geknooi? 10 Ik heb zain wat God mensken om handen geven het om zok drok over te moaken. 11 Hai het ales mooi moakt en op de goie tied. Hai het mensken wel besef van aiweghaid geven, mor zai zellen nooit t waark van God van t begun òf aan tot t èn tou overzain kinnen. 12 Ik heb begrepen dat ter veur n mensk niks beters is as blied te wezen en oardeghaid aan t goie van t levent te hebben. 13 En ook as ain et en drinkt en zok vernuvert in zien waark, den is dat n goave van God. 14 Ik heb begrepen dat aal wat God dut veur d'aiweghaid is. Doar kin men niks aan tou doun, doar kin men niks aan òf doun. Zo moakt God, dat men ontzag veur hom het. 15 Wat ter nou is, was ter allaank en aal wat ter nog komt, het ter veurtied ook al west. Wat ter west het, zöcht God weer op. 16 Ik zag nog wat onder de zun: op stee van t recht is onrecht boas en dij t kwoad doan het, zit zulm op rechter zien stoul. 17 Ik zee tegen miezulm dat God richten zel over rechtveerdegen en goddelozen, veur elke zoak, veur elk waark het hai ja zien aigen tied. 18 En wat mensken aangaait, dochde ik bie miezulm, God zet heur tegenover daaiern om heur zain te loaten dat ze zulm ook daaiern binnen. 19 Treft mensk en daaiern den nait t zulfde löt? Mensken hebben aigenste oam as daaiern en goan net zo goud dood. n Mensk staait nait boven n daaier: ales is dus loos en leeg. 20 Ales gaait noar t ain en t aigenste stee, ales is moakt oet rodoorn, ales wordt weer rodoorn. 21 Wèl zel vernemen of oam van mensken noar boven gaait en oam van daaiern omdeel noar grond? 22 Zo heb ik begrepen dat ter veur n mensk niks beters is as blied te wezen mit zien waark, dat is zien pozzie. Wèl zel hom aal t goie zain loaten wat ter noa hom komt?