Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 06


01Ik zag n maal ding onder de zun woar mensken swoar onder te lieden hebben. 02Der is n man aan wèl God riekdom geft, bezittens en aanzain. Hai het veur zokzulm ales wat e mor hebben wil. Mor God geft hom gain gelegenhaid om der van te leven en n vremde moakt ales op. Dat is loos en leeg, n triesterge boudel. 03Stel, n man krigt wel honderd kinder en n hail laank levent zodat e stafold wordt, mor hai het doar gain wil van en hai krigt alderdeegs gain begraffenis, den zol men toch zeggen: n doodgeboren kind is beter òf as hai. 04Want zo'n kind komt vergees op wereld, t verswint in t duustern en zien noam blift ook in t duustern. 05t Het gain zun zain, t het naargens van òf waiten, mor t krigt meer rust as dij man. 06En al zol hai ook twijdoezend joar leven, mor t gelok nait vinden, gaait elk nait noar t aigenste leste stee? 07n Mensk mout haard aarbaiden veur de kost, toch vindt e dat e nooit genog het. 08Wat het n wies man nou veur op n onwieze, wat het n aarm man der aan om te waiten wat ter in wereld te koop is? 09Men kin beter blied wezen mit wat veur t griepen ligt, as begereg longern noar aal t aander. Ook dat is ja loos en leeg, niks as windvangerij. 10 Wat ter is, het al n zet leden n noam kregen: t is ja n mensk dij nait opbozzeln kin tegen ain dij staarker is as haizulm. 11 Hou meer woorden der over zegd worden, hou lozer en leger ze binnen. Wat het n mensk doar nou aan? 12 Welk mensk wait wat goud veur hom is in dit kòrte en lege levent, dat as n schaar verbie vlogt? Wèl kin hom vertellen wat ter loater onder de zun gebeuren zel as e oet tied is?