Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 05


01Wees nait te rad mit dien mond, denk eerst goud noa veur dastoe tegenover God wat zegst. God is ja in de hemel en doe bist hier op wereld, wees doarom zuneg mit dien woorden. 02Zo as dreumen kommen van te veul drokte, net zo brengt veul geproat dom gekwedel mit zok mit. 03Astoe God wat touzegst, mostoe der nait mit wachten om dat te doun. God het niks op mit onwiezen. Wastoe touzegst, most doun. 04Men kin beter nait beloven, as aal beloven en nait noakommen. 05Zörg der veur dastoe deur te veul geproat nait in schulde te stoan komst, den huifstoe ook nait tegen priester te zeggen dat t nait mit opzet was. Woarom zol God kwoad worden mouten om wastoe zegst en den verrinnewaaiern wastoe moakt hest? 06Want der is veul dreumerij over niks, en der binnen n bult loze woorden. Heb mor ontzag veur God. 07Verboas die der nait over astoe zugst dat in t laand de mindere man verdrokt wordt en t recht en de gerechteghaid mit vouten treden. Amtenoars van hoog tot leeg holden nkander haand boven kop. 08Bie zukswathèn is n keunenk dij oog veur d'akkers het, n groot veurdail veur n laand. 09Wèl hait op geld is, het nooit genog, en ain dij geern riek worden wil, kin aaid nog meer inkomsten bruken. Zukswat is loos en leeg. 10 Hou meer riekdom ain het, hou meer lu der van miteten willen. Wat veur veurdail het n aigender van zien bezittens Hai kin der allenneg mor noar kieken. 11 Ain dij haard waarkt, kin goud sloapen, of e nou veul eten het of n beetje, mor n riek man het zo'n overdoad, dat dij krigt gain rust om te sloapen. 12 Ik zag nog n hail maal ding onder de zun: riekdom dij deur d'aigender bie nkander brocht wer tot zien aigen ongelok. 13 As dij riekdom deur tegenslag verloren gaait en aigender het n zeun, kin e dij niks noaloaten. 14 Zo noakend as e oet zien moeke geboren is, zo noakend komt e oet tied. Van aal wat e bie nkander kraabd het, kin e niks mitnemen. 15 Ook dit is n maal ding: net zo as ain kommen is, zel e weer votgoan. Wat veur veurdail het hai den dat e zok ofbeuld het veur niks as wind? 16 Zien haile levent het hai in duustern zien brood eten, in verdrait, pien en aargernis. 17 Toch heb ik hier ook wat oet leerd: t is goud om te eten en te drinken en oardeghaid te hebben aan t waark woar men zok mit ofbeult onder de zun in de doagen, dij God hom toumeten het. Dat komt n mensk ja tou. 18 As God ain veul riekdom en bezittens geft en hom toustaait om der van te leven en as zonent zien waark geern doun mag, den is dat n goave van God. 19 Den denkt hai der nait aingoal aan dat t leven mor zo kòrt is, omreden God let hom zok van haarten vernuvern.