Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Predeker 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Predeker 01


01Woorden van Predeker, zeun van David, keunenk in Jeruzalem.
02Ales is lucht, loos en leeg, en van gain betaiken, zegt Predeker, loos en leeg en van gain betaiken.

03Men schript en knooit aan ain stok deur onder de zun, wat komt men der wieder mit?

04Geslachten goan en geslachten kommen, mor wereld blift aaltied bestoan.

05Zun komt op en zun gaait onder en jagt weer noar t stee woar ze aaltied opkomt.

06Wind waait noar t zuden en draait weer noar t noorden, zo draait en draait hai aingoal deur.

07Ale daipkes stromen noar zee, toch wordt zee nait vol.
t Wotter gaait weerom noar de wèl
en t stromen begunt van veuren òf aan.

08t Oog krigt nooit genog van t kieken, t oor het nooit genog heurd.
Men wordt ter zo aldernoarste muid van,
t is nait te beschrieven.

09Wat ter west het komt weerom, wat doan is zel vannijs doan worden,
der is niks nijs onder de zun.

10 Is ter wat woar men van zegt: "Kiek ais, dat is wat nijs!" den het t ter in vrouger tieden ook al west.

11 Aan lu van vrouger wordt nait meer docht, ook aan lu van loater zellen gain herinnerns overblieven.
12 Ik, Predeker, was keunenk over Israël in Jeruzalem. 13 k Heb mie der op toulegd om noar wieshaid te zuiken in aal wat ter op wereld gebeurt. Min waark! God het ons wel wat te doun moakt. 14 Ik heb goud keken noar aal dat geschrip onder de zun. t Was aalmoal lucht, men is op jacht noar wind. 15 Wat krom is, krigt men nait liek, en wat vot is, kin nait mittèld worden. 16 Ik heb bie miezulm docht: Ik heb nou zoveul wieshaid opdoan, veul meer as wèl ook dij veur mie over Jeruzalem regaaierd het. Nou bezit ik n hail bult kennes en wieshaid. 17 k Heb mien best doan om t verschil tussen wieshaid en dwoashaid, tussen kennes en onverstand kennen te leren. k Heb begrepen dat zukswat windvangerij is. 18 Veul wieshaid betaikent ja n bult verdrait; wèl meer kennes krigt, het ook meer zörgen.