Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 13


01Dij gain wait van God het, is volsloagen onwies. Zokse mensken binnen èns nait in stoat om oet ale goie dingen dij ze mit aigen ogen zain Hai-dij-is kennen te leren. Moaker zain ze wel, mor nait wat of e moakt het. 02In stee doarvan zain ze vuur of wind aan, of n poest wind, n steernlucht, wild wotter of hemellichten, veur goden dij boas over wereld binnen. 03As zai, ondersteboven van heur schoonhaid, dizze zoaken al veur goden aanzain, den haren ze toch begriepen mouten houveul veurtrevvelker heer en meester van aal dij dingen is. Ales is ja moakt deur schepper van schoonhaid. 04As ze verbiesterd stoan over kracht en oetwaarken van dij dingen, den haren ze toch begriepen mouten hou groot of macht is van hom dij ze moakt het. 05In pracht en schoonhaid van scheppen zugt men ja wèl schepper zulm is. 06Toch mout men dij lu nait al te haard oordailen, want allicht dwoalen ze in tied dat ze God zuiken en hom vinden willen. 07Ze goan zo op in t bestudaaiern van wat e moakt het, dat ze zok haildaal deur aigen ogen mitslepen loaten, zo mooi is ales ja wat of ter te zain is. 08Mor ondanks dat goan ze nait vrij oet: 09as ze bie machte binnen zoveul kennes op te doun dat ze haile wereld onder pet kriegen kinnen, den haren ze hom dij boas is over aal dij dingen toch al laank vinden mouten? 10 Om ook meedlie mit te hebben, binnen zai dij t aal verwachten van dode dingen en dij wat menskenhanden veur nkander knuterd hebben, goden nuimen. Of t nou golden of zulvern beelden binnen, ofbeeldens van leventege wezens, of n onnut stok stain van haile vrouger. 11 Neem nou bievubbeld n timmerman dij n handzoame boom omzoagd het. Handeg hoalt e haile bast ter òf, en den moakt e der mit aal zien vakmanschop n bruukboar stok raif van dat men dag en deur bruken kin. 12 t Holt dat ter onder t waark ofvalen is, bruukt e veur t koken van zien eten, doar e zok zat in et. 13 Oet wat ter overblift, ofvaal doar je niks mit kinnen, pakt e n krom stok holt, ain en aal oust, en gaait ter in zien vrije tied mit aan slag. Hail persies bewaarkt hai t, hai nemt ter ale tied veur. Hai moakt ter model aan en knudert ter wat van dat op n mensk liekt, 14 of meschain wel op ain of aander daaier. Den smeert e der wat romenie op en moakt haile boetenkaant vuurrood. Ale male plekken kwastjet hai onder. 15 Den moakt e der n geschikte roemte veur in muur en moakt t beeld vaast mit iesders. 16 Zo wil e veurkommen dat t omvaalt. Hai beseft ja wel dat t nait op zokzulm pazen kin; t is ja nou ainmoal n beeld dat zokzulm nait redden kin. 17 Ondanks dat schoamt e zok ter nait veur tou dat dode ding te beden veur zien hebben en holden, en zien vraauw en kinder. Hai dut n beroup op wat swaks veur staarkte en gezondhaid, 18 vragt n dood ding om leven, en zoks wat onneuzels om road. n Ding dat gain poot verzetten kin, vragt e om n goie raais, 19 en dat haildaal gain macht in handen het om kracht, zodat e n bestoan, n affeer en gelok in zoaken hebben zel.