Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 11


01Ales wat ze ondernamen, belokte mit hulp van n haailege profeet. 02Ze trokken deur n onbewoonboare woestijn en sluigen heur tènten op in oorden doar nog nooit ain n stap zet haar. 03Ze konden heur vijanden aan en weerden heur aanvalers òf. 04Dou ze dörst kregen, raipen ze om joe; ze kregen wotter oet staaile rots, heur dörst wer stild oet haarde stain. 05Wat dainde om heur vijanden te bestravven, was veur heur n oetkomst dou ze in nood verkeerden. 08Deur dörst dij ze dou haren, luit ie heur zain hou of ie heur vijanden straft haren. 09Eerst dou zai zulm oetperbaaierd werden, - ook al was t mor n op stee zetten oet gouderbest -, begrepen ze hou slim of goddelozen lieden mozzen onder t vonnes dat ie in joen gram over heur veld haren. 10 Dou ie heur vermoanden as n voader, heb ie over dij aandern n haard vonnes oetsproken, onverbiddelk as n strenge keunenk. 11 Elkenain, wied vot of stoef bie, wer gelieke swoar ploagd. 12 Dubbeld was t verdrait doar ze deur trovven werden, en zok herinnern aan wat of west haar, dee heur jammern. 13 Want dou ze gewoarwerden dat wat veur heur zulm n straf west haar veur aandern gelok betaikende, vuilden ze doar de Heer zien haand in. 14 Noa ales wat of ter veurvalen was, mozzen ze zodounde wel ontzag kriegen veur hom dij destieds mor zo tou vonde legd was en dij ze versmoad en versteuten haren. Zai leden slimmer dörst as rechtveerdegen ooit kend haren. 15 In heur onverstand en verdurvenhaid dwoalden ze zo slim dat ze kroepend gedaaierte en aander ongoud vereren gingen. Ie hebben veur straf zokke baisten op heur ofstuurd, 16 dat ze inzain zollen: doar ain deur zundegt, doar wordt e deur straft. 17 t Was gain onmacht van joen aalmachtege haand, dij haile wereld ja schoapen het oet vörmloos stof. Ie haren n troep beren of verscheurende laiwen op heur ofsturen kind, 18 of nijsmoakte, onbekende baisten, wild en vuurspijend, rookwolken oetbloazend, mit ogen dij t iezelk oetvonken, 19 baisten dij èns nait oethoalen huifden om heur dood te moaken, mor heur allenneg al deur heur ofgriezelk aanzain verrinnewaaiern zollen. 20 Ook zunder aal dij baisten haren ze in ain ogenblik beswieken kind as t recht heur vervolgen zol en joen machtege oam heur votpoesten. Mor ie hebben van ales moat, getal en gewicht vaststeld. 21 Ie binnen aaltied in stoat joen macht te teunen; wèl kin kracht van joen aarm weerstoan? 22 Haile wereld is veur joe mor n stofke op schoal, as n drupke daauw dij smörgens op grond vaalt. 23 Omdat ie ales kinnen, ontfaarm ie joe over elk; ie zain zunden van mensken deur vingers dat ze noar joe weeromgoan. 24 Ales wat ter is, heb ie laif, niks of naks van wat of ie moakt hebben, is joe te min; ie zollen t èns nait moakt hebben, as ie der n ofgries veur had haren. 25 Hou zol der wat bestoan blieven kinnen as ie dat nait wollen? Hou zol der wat bestoan blieven kinnen, as ie t nait in leven roupen haren? 26 Ie, Heer, hebben t levent laif en ie ontzain ales, omreden t is aal joenent; 6-7 In tied dat bie dij aandern, as straf veur t bevel tou kindermoord, t aaltied stromende wotter van revier mit bloud besmotjed en vertroebeld wer, gaf ie heur tegen ale verwachten in wotter in overvloud.