Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 02


01Ten onrechte denken ze bie zokzulm: t levent is kòrt van duur en vol muite. Gain mensk kin zien èn ontlopen; der is gainent dij oetkomst baiden kin van t dodenriek. 02Wie binnen der bie touvaal kommen en loater zel t zo wezen of haar we der nooit west. Oazem in ons neus is net as n damp, t verstand nait meer as n vonk binnen in ons. 03As t doan is mit dij vonk vergaait t liggoam tou aask en vervlogt gaist as iele lucht. 04Ons noam wordt op n duur vergeten, gain mensk denkt ter den nog aan wat wie doan hebben. Ons levent gaait verbie as leste sporen van n wolk, t verswint as dook dat deur stroalen van zun verjagd wordt en deur zien hetten verdreven. 05Wie leven nait laanger as n schaar dij verbie gaait, en aan t èn is ter gain weerom: t ligt vaast en gainain kin t ongedoan moaken. 06Vot den, loat we wil hebben van aal t goie dat ter is. Loat we genot hebben van scheppen, onbezörgd as jonkvolk. 07Wie zellen ons te goude doun aan kostboare, geurege wien. Wie loaten ons gain veujoarsblui ontgoan, 08wie vlechten kraanzen van rooskeknoppen, aleer ze soor worden. 09Elk veld zel ons daanzen zain, overaal loat we sporen van ons bliedschop achter. Dat komt ons tou en doarveur bin we der toch? 10 Loat we misbruuk moaken van rechtveerdege dij in aarmoud leeft, loat we wedevraauw nait ontzain en ons nait bekommern om t gries hoar van ain in hoge older. 11 Ons kracht zel oetmoaken wat of gerechteghaid is, want wat swak is, het ja gain nut. 12 Loat we t rechtveerdege stoer moaken, wie hebben der ja allenneg mor last van. Hai waarkt ons tegen in aal ons doun, hai verwit ons dat we wet overtreden en geft ons noa dat we verzoaken wat ons veurholden is. 13 Hai let zok ter op veurstoan dat e God ken en nuimt zokzulm n kind van de Heer. 14 Hai is n levensgrode aanklacht tegen ons opvattens worden. Hom te zain is veur ons al n doorn in t oog, 15 omdat e aans leeft as aandern en zok ook aans gedragt. 16 In zien ogen bin we minderweerdeg en hai vermidt ons menaaier van leven, of was dat nait zuver op de groat. Hai geft hoog op van rechtveerdege mensken heur veurlaand en gaait ter groot op dat God zien voader is. 17 Loat we ais zain of zien proat oetkomt en ofwachten wat ter bie zien dood gebeurt. 18 As rechtveerdege eerlieks n zeun van God is, zel dij t toch veur hom opnemen en hom redden oet greep van zien vijanden? 19 Loat we t mor es perbaaiern mit geweld en marreln, den kin we es zain wat zien rechtschoapenhaid weerd is, loat we mor es zain hou laank of e t volholdt. 20 Wie zellen hom veroordailen tou n smoadelke dood: hai beweert toch dat e red worden zel? 21 Dat is goddelozen heur redenoatsie. Mor ze hebben t mis, heur minne doun moakt heur blind. 22 Ze hebben gain besef van God zien gehaaimen: ze verwachten nait dat vroomhaid beloond wordt, en leuven der niks van dat wèl leeft zunder lek of brek, doar n pries veur krigt. 23 God het mensk ja moakt veur aiweghaid, as spaigelbeeld van zien aigen aiweg wezen. 24 Mor deur ofgunst van duvel is dood in wereld kommen; elk dij bie duvel heurt, zel dood ondergoan.