Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 07


01Net as elk aander bin ik ook n mensk dij staarven mout, n noazoat van eerste dij schoapen is, dij oet eerde vörmd wer. In mien moeke heur lief kreeg mien liggoam vörm, 02in tien moand tieds kreeg k vasteghaid in bloud, oet man zien zoad en t genot dat ter bie heurt as je mit ain sloapen. 03Dou ik geboren wer, oamde ik aigenste lucht in as aal aander mensken. Mien geboorte dee wereld nait schrikken en ik luit mien eerste schraiven heuren krekt as elk aander. 04Ze hebben mie in douken wonden, ik mos verzörgd worden. 05Gain keunenk dij aans begund is: 06veur ale mensken het t levent aigenste intree en aigenste oettocht. 07Doarom beedde ik om inzicht, en t wer mie geven; ik heb smeekt en der wer mie n gaist van wieshaid doan. 08Wieshaid haar k laiver as scepters en tronen, riekdom was doarbie haildaal niks. 09Dij was veur mie nait te vergelieken mit kostboarste edelstainen; bie heur vergeleken wazzen baargen gold nait meer as n bultje zaand, was zulver mor sliek. 10 Ik haar meer mit heur op as mit gezondhaid en schoonhaid, ik haar heur laiver as t licht, want zai schitterde aal mor deur. 11 Tougelieks mit heur kreeg ik aal aander goie dingen, ze gaf mie n dik stok riekdom in handen. 12 Doar was k aalmoal blied mit, omdat zai t was dij ze mitbrochde, aalhouwel ik dou nog nait deur haar dat t aal oet heur vandoan kwam. 13 Wat ik zunder biebedoulens leerd heb, geef ik zunder ofgunst deur; heur riekdom beziedstoppen, dat dou k nait. 14 Zai is veur mensken ja n schat doar gain èn aan komt; dij heur in bezit kriegen, worden kammeroad mit God en kommen bie hom in gunst deur t goie dat wieshaid mitgeft. 15 Dat God mie vergunnen mag verstandeg te spreken en te denken op n menaaier dij paast bie goaven dij mie geven binnen. Hai wist wieshaid t pad ja, en is laaidsman van wieze lu. 16 Wie binnen in God zien haand mit aal wat wie zeggen, mit aal ons begrip en mit aal ons kunde. 17 Hai het mie t woare inzicht geven in aal wat ter is. Ik kreeg der kennes van hou of wereld in nkander stekt en hou of elementen waarken, 18 in t begun, t èn en in t midden van tieden, in boan dij zun deurlopt en t op nkander volgen van joargetieden, 19 in kringloop van t joar en stand van steerns, 20 in noatuur van daaiern en instinkten van wilde baisten, in macht van gaisten en t denken van mensk, in verschillende soorten planten en kracht van heur worrels - 21 ales bin ik te waiten kommen, of t nou zichtboar is of onzichtboar. 22 Wieshaid dij dit aalmoal moakt het, het mie t leerd. Zai het n gaist dij verstandeg en haaileg is, ainegste, veulziedeg, edel, bewegelk, helder, zuver, tougankelk, onkwetsboar, vol laifde, schaarp, 23 onweerstoanboar, weldoadeg, vrund van mensken, standvasteg, onwankelboar, onbezörgd, aalmachteg, ales overzaind en ale gaisten onderzuikend hou schaarp, zuver of edel ze ook binnen. 24 Wieshaid is bewegelker as ales wat beweegt, ze gaait deur ales hèn en stroomt overaal deur mit heur zuverhaid. 25 Zai is oam van God zien kracht, zuvere oetstroalen van Aalmachtege zien glorie, deur gain enkele onzuverhaid wordt ze aantast. 26 In heur schittert t aiwege licht, in heur wordt God zien kracht volmoakt weerspaigeld en zien goudens ofbeeld. 27 Ze is mor allenneg mor kin ales, ze blift dij ze is, mor moakt ales nij. Van geslacht op geslacht gaait ze over op vrome mensken en moakt heur vrunden van God en profeten. 28 God holdt allenneg ja van dij, dij mit wieshaid leeft. 29 Mooier is ze as zun, ze overtreft ale steerns in lucht, bie t licht vergeleken, gaait zai der mit deur. 30 Want op t licht van dag volgt t duustern van naacht, mor wieshaid wordt nooit deur t kwoad verduusterd.