Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 01


01Heb gerechteghaid laif, ie dij t laand besturen. Denk over de Heer op n goie menaaier en zuik hom mit n eerlek gewaiten. 02Dij hom nait oetdoagt, zel hom vinden en dij hom nait mistraauwt, zel hom zain. 03Verkeerde opvattens holden mensken bie God vandoan. As ze perbaaiern willen hou wied of zien macht wel gaait, worden zai tou schaande moakt, dij onverstanden. 04Nee, wieshaid wil der bie n slaauwe gaist nait in, en ze wil nait wonen in n liggoam doar zunde boas over is. 05As God zien hillege gaist onderricht ze mensken. Bedrog gaait ze veur op loop, domme proat gaait ze oet weeg, doar onrecht kop opstekt wiekt ze. 06Wieshaid is veur mensken n gaist van laifde. Mor proat van godslasteroars let ze nait geworden. God wait wat ter in mensken leeft, hai zugt zuver wat ter in heur omgaait en heurt ales wat ze zeggen. 07De Heer zien gaist is ja in haile wereld; hai dij t aal begript, wait wat of ter sproken wordt. 08Gainain kin, zunder dat ain t vernemt, wat onrechtveerdegs zeggen, en gainent zel ook zien gerechte straf ontlopen. 09Ales wat goddeloze lu bedenken zel noagoan worden, en wat ze zegd hebben, zel de Heer onder aandacht brocht worden as bewies van wat ze misdeden. 10 Zien oren binnen spitst en heuren t aalmoal, gain nareg morreln blift veur hom verburgen. 11 Doarom, paas op veur naren doar ie niks beter van worden en woar joe veur proaterij. Wat of steelskewies zegd wordt, blift nait zunder gevolgen, en dij leugens vertelt, bewaarkt zien aigen ondergang. 12 Zuik dood nait op deur min te leven, en hoal joe t verdaarf nait op haals deur wat ie doun. 13 Want God het dood nait moakt. God het gain nocht in ondergang van wèl of wat ook mor leeft. 14 Hai het ales moakt dat t bestoan blift. Ales op wereld is ter veur om t levent in stand te holden. In gainain schepsel zit ook mor t begun van dood, en t dodenriek kin op eerde gain rechten gelden loaten, 15 want rechtveerdeghaid moakt onstaarvelk. 16 Mor t binnen goddelozen dij mit woord en doad dood aanhoalen. Omreden ze holden hom veur n vrund, kwienen ze vot. Ze sloeten n verbond mit hom, en ze verdainen t ook om zien roof te worden.