Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 15


01Mor ie, God van ons, binnen genoadeg, traauw en geduldeg. Ie besturen t aal in goudens. 02Ook as wie verkeerd doun, bin we van joe, wie erkennen joen macht ja. Wie willen niks verkeerds doun, omreden wie besevven dat wie van joe binnen. 03Want joe kennen, is volsloagen rechtveerdeghaid en besef hebben van joen macht is oorsprong van onstaarvelkhaid. 04Wie hebben ons nait mislaaiden loaten deur n kwoadoardeg opbedenksel van mensken en ook nait deur n bont beschilderd beeld, t onnudde waark van n schilder. 05Bloots onwiezen verkieken zok op dij schone schien. Zai worden aantrokken deur zo'n dood beeld zunder ziel. 06Zo'n vaalze verwachten paast bie mensken dij aan t kwoad hangen; dat geldt veur dij zo'n beeld moakt, veur dij der eerbied veur het en veur dij t vereert. 07n Poddebakker bievubbeld dij waike klaai mit zörg kneedt, vörmt elk ding dat we neudeg hebben. Van aigenste klaai vörmt e zunder onderschaaid liekewel raif veur n kouster as veur n aander bestemmen. En woar zo'n ding aal of nait veur bruukt wordt, beslist hai dij t klaai bewaarkt. 08Mit n iever doar ènden en oorden van vot binnen, vörmt e oet aigenste klaai ook nog n aarmzoalege god - en dat dut ain dij zulm nog mor net leden oet eer vörmd is en dij al hoast weeromgaait noar datgene doar e oet nomen is, as levensoam dij e te lain kregen het, weeromvroagd wordt. 09Mor dat zien krachten mindern zellen of dat e mor kòrt te leven het, doar zit e nait over in. Nee, hai mout zo neudeg gold- en zulversmeden overtrevven, hai dut bronsgaiters noa en beschaauwt t as n eer dingen onrechtmoateg noa te moaken. 10 Zien haart is as stof, zien hoop is aarmzoaleger as laim en zien levent minder weerd as klaai. 11 Dat komt, omdat e hom nait kennen wil dij hom vörmd het, dij hom begaistert mit n weerboare ziel en hom gaist van leven inbloazen het. 12 Hai maint dat t levent n spul is en t haile bestoan ain grode kermis. Men mout overaal geld oetsloagen is zien zeggen, alderdeegs oet t kwoad. 13 Man wait beter as elk aander dat e verkeerd dut as e oet stof van eerde behaalve breekboar spul ook ofgodsbeelden moakt. 14 Mor onwiesten van aalmoal, groder stakkers as n onneuzel kind, wazzen vijanden en onderdrokkers van joen volk. 15 Zai zagen alderdeegs ale beelden van aander volken veur goden aan, ook al konden dij mit heur ogen niks zain, mit heur neus gain lucht inoamen, mit heur oren nait heuren, mit heur vingers nait vuilen en mit heur vouten gain stap verzetten. 16 t Is ja aalmoal menskenwaark, moakt deur ain dij zulm t leven mor te lain het. Gain mensk is in stoat n god te moaken dij aan homzulm geliek is: 17 hai is zulm staarvelk en wat tou zien zundege handen oet komt, is n dood ding. Zulm is e beter as de dingen dij e vereert, want hai leeft teminnent en dat zellen dij dingen nooit kinnen. 18 Alderdeegs onnuurste baisten vereerden zai, nog veul dommer as aander daaiern. 19 Mooi om te zain binnen ze ook al nait, aalhouwel daaiern mainsttieds nog wel wat aantrekkelks hebben. Dou God zien waark goudkeurde en zegende, binnen zai wis oversloagen.