Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 03


01t Leven van rechtveerdegen ligt in God zien haand, gain tamtoatsie zel heur roaken. 02Onwiezen mainen den wel dat rechtveerdegen dood binnen, dat t n ellèn is dat ze wèg mozzen, 03en n ramp dat ze ofschaaid nemen mozzen - mor rechtveerdegen binnen in vree. 04Al zain mensken heur löt ook as n straf, zai zulm binnen vol hoop op onstaarvelkhaid. 05En noa n kòrte tied van lieden wacht heur n groot gelok: want God het heur oetperbaaierd en vonden dat ze t weerd wazzen bie hom te wezen. 06As gold in ovent het e heur zuverd en heur as brandovver aanveerd. 07As tied ter heer is dat e zok over heur ontfaarmt, zellen ze opvlammen en as n vuur over stoppels roazen. 08Ze zellen oordailen over ale volken en boas over heur wezen en de Heer zel heur keunenk wezen veur aiweg en aaid. 09Dij op hom vertraauwen zellen woarhaid begriepen, en dij traauw binnen, blieven bie hom in gunst. Want der is genoade en barmhaarteghaid veur zien haaileg volk, en veur dij deur hom oetkeurd binnen, is ter redden. 10 Mor goddelozen zellen heur straf kriegen om wat ze in kop hebben. Zo vergaait heur t dij rechtveerdegen niks in reken hebben en zok van de Heer ofkeren. 11 O wai, dij deelkieken op wieshaid en van onderricht nait waiten willen: heur hoop is iedel, heur bozzeln veur niks en heur doun en loaten onnut. 12 Heur vraauwlu binnen onwies en heur kinder deugen nait, heur noageslacht is vervlökt. 13 Gelokkeg is onvruchtboare vraauw dij zunder smet is en gain wait het van n zundeg bèr: zai zel vrucht droagen as over ale mensken oordaild wordt. 14 Gelokkeg is eunuch dij gain kwoad doan het en niks verkeerd bedocht tegen de Heer: hai krigt van t alderbeste veur zien traauw en n kostelk stee in tempel van de Heer. 15 Streven noar t goie levert volmoakte vruchten op en worrel doarvan, kloukhaid, is zunder lek of brek. 16 Mor kinder van traauwbrekers hebben gain toukomst en dij in zunde verwekt binnen, zellen spoorloos verswinnen. 17 Joa, ook al worden ze old, den binnen ze nog nait in tel, en as ter op aankomt zel heur older zunder aanzain wezen. 18 As ze jong oet tied kommen is ter veur heur gain hoop, en op dag dat ter over heur oordaild wordt, gain troost: 19 t èn van n onrechtveerdege is vraid.