Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 12


01in ales woont joen onstaarvelke gaist. 02Doarom leg ie heur dij dwoalen mor n beetje straf op. Ie wiezen heur terecht deur heur weer denken te loaten aan heur misstappen, dat ze verlöst van heur slechthaid, joe vertraauw geven, Heer.

03Ook de olde bewoners van joen haaileg laand 04heb ie hoat om heur schandoalege praktieken, heur teuverij en goddeloze plechtegheden. 05Doarom wol ie dij vraide kindermoordenoars, lu dij ingewanden atten bie heur moaltieden van menskenvlaais en van bloud, lu dij inwijd binnen en heuren tou n wilde bende, 06olders dij heur aarme kinder slachten, deur ons veurolden ombrengen loaten, 07zodat God zien kinder op n achtensweerdege menaaier t laand bewonen konden dat ie zo geern lieden moggen. 08Mor alderdeegs dij olde bewoners heb ie ontzain, t wazzen ja ook mensken. Ie hebben bremsters op heur ofstuurd as veurlopers van joen leger, om stoadegaan heur ondergang te voltrekken. 09Dat was nait oet onmacht: ie haren goddelozen best in n veldslag oetlevern kinnen aan rechtveerdegen, heur aan schrikaanjoagende baisten overlevern, of heur mit ain enkeld woord votvegen kind. 10 Mor deur straf stap veur stap oet te voeren, heb ie heur kaans geven om noar joe weerom te goan, ook al wos ie wel dat zai van hoesoet verkeerd wazzen, dat t kwoad ter van jongs òf aan in zat en dat heur opvattens ook nog nooit nait veraandern zollen. 11 Dat volk was ja van meet òf aan vervlökt. t Was ook nait oet benaauwdens veur t ain of t aander dat ie heur zunden nait stravven deden. 12 Wèl zol tegen joe zeggen kinnen: Wat heb ie nou doan? Wèl zol zok verzetten tegen joen vonnes? Wèl klagt joe aan as ie volken verrinnewaaiern dij ie zulm moakt hebben? Wèl plaait bie joe veur verdurven mensken? 13 Allenneg ie binnen God, ie zörgen veur elkenain. n Aander is ter nait. Ie huiven nait te bewiezen dat joen vonnes rechtveerdeg was. 14 Gain keunenk of heerser dij t tegen joe aanduurt as ie mensken stravven. 15 Ie binnen rechtveerdeg en ie regaaiern rechtveerdeg over ales. Ain veroordailen dij gain straf verdaint, vin ie onverainegboar mit joen macht. 16 Joen macht is oorsprong van joen rechtveerdeghaid en omreden ie over ale mensken goan, kin ie ook elk en ieder spoaren. 17 Ie loaten joen macht zain as in twievel trokken wordt dat dij volsloagen is; dij joen macht kennen en joe toch oetdoagen, worden doarveur straft. 18 Omdat ie heer en meester binnen, kin ie joen macht aanwenden wanneer of ie dat mor willen. Toch oordail ie zaachtmoudeg en regaaier ie ons nait streng.

19 Deur zo te doun, heb ie joen volk leerd dat rechtveerdege lu mensken toudoan wezen mouten; ie geven joen kinder hoop dat zundoars noar joe weeromkeren kinnen. 20 Want as ie vijanden van joen kinder en dijent dij dood verdainen al zo zörgzoam en inschikkelk straft hebben deur heur tied en gelegenhaid te geven om van t kwoad òf te kommen, 21 hou groot was joen zörg den wel nait dou ie over joen kinder oordailden? Mit heur veurolden haar ie ja verbonden sloten, doar ie heur onder aid ale gouds touzegd haren. 22 In tied dat ie ons op stee zetten, sluig ie ons vijanden doezend moal zo haard. Zo leer ie ons joen goudens veur ogen te holden as wiezulm oordailen, en dat as over ons oordaild wordt wie joen genoade verwachten maggen.

23 Doarom heb ie ook dij n onverstandeg en n onrechtveerdeg levent laaiden, ofstraft mit heur aigen ofgriezelke dingen. 24 Ze wazzen al hoog en braid ofdwoald, verkeerde poaden op, dou ze de mainst onnuurste baisten as goden vereren gingen. Ze hebben zok bie neus pakken loaten as onneuzele kinder; 25 doarom heb ie heur, of wazzen t kinder dij heur verstand nog kriegen mozzen, den ook straft en veur spot zet. 26 Mor dij zok alderdeegs deur zo veur spot te stoan, nait terechtwiezen let, mout God zien rechtveerdeg oordail ondergoan. 27 Ploagd deur wezens doar ze onder te lieden haren, straft deur wat ze nou net veur goden aanzagen, binnen ze tou inzicht en erkennen kommen dat hai, dij ze eerder nait kennen wollen, God is. Doarom kwam dizze aldervrezelkste straf op heur kop deel.