Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Amos 01    02    03    04    05    06    07    08    09   

Amos 09


01Ik zag de Heer bie t altoar in tempel stoan. Hai gaf odder: "Haauw zo stief tegen koppen van tempelzoelen aan, dat haile tempel staait te trillen op zien fonnementen. Haauw heur in groezelementen, zodat tempel in nkander dondert en ale lu dij der in touholden haile bröd op kop kriegen. Dij der nog over is, ik moak dat dij deur t sweerd om haals komt. Gainain van heur zel t ontlopen, gainain zel mie ontkommen. 02Of zollen ze heur ook verschoelen haildaal in t dodenriek, ikzulm hoal heur doar weer vot. Of zollen ze ook omhoog klimmen aan hemel tou, ik hoal heur weer omdeel. 03Ook al kroepen ze bezied boven op baarg Karmel, ook doar vin ik heur wel en hoal heur doar vot. Ook al kroepen ze vot op boom van zee, den geef ik n zeeslaang bevel om heur dood te bieten. 04Ook al joagen vijanden heur veur zok oet en nemen heur mit noar n laand wied vot, ik geef t sweerd odder om heur doar dood te moaken. Ik hol heur in t oog, nait om te helpen, mor om oet te reuden."
05Dit zegt God, d'aalmachtege HEER. Hai huift eerde mor eefkes aan te kommen, en dij trilt,
aal zien bewoners reren en jammern.
t Haile laand komt omhoog
en zakt weer omdeel as Nijl in Egypte.

06Hai baauwt zien pelaais hoog in hemel, en let zien verwulf steunen op eerde,
hai dut t wotter van zee opkommen
en over t laand stromen -
zien noam is HEER.
07Ie Isrelieten, bin ie veur mie meer as Nubiërs? - zegt de HEER. Wis, ik heb joe oet Egypte vothoald, mor heb ik nait net zo goud Filistijnen oet Kreta hoald en Arameeërs oet Kir? 08Dou der denk om, ik hol joen zundege keunenkriek goud in de goaten! Ik zel t van eerde votvegen! Mor toch - ik zel Jakob zien noazoaten nait aan leste man tou om haals brengen - zegt de HEER. 09Geeft mor ais acht! As ik odder geef om t volk Israël te schudden as meel in n zeef, den zel aal t oetschot wel in zeef liggen blieven, dat is te zeggen: 10 ale zundoars van mien volk zellen der aan goan deur t sweerd, aal dij lu dij zeggen: "Ons overkomt niks! Ons kin niks gebeuren!" 11 Mor ainmoal, den komt dag dat ik David zien hoes dij nou op instörten staait, weer in t èn zet, zien scheuren dicht, wat omdeel hoald is, opbaauw, zodat t weer net as vrouger wordt. 12 Den zellen ze t laand Edom, wat doar nog van over is, boas worden, en aal aander volken doar ik zeggenschop over haar - zegt de HEER, en hai zel t doun ook! 13 Den komt tied - zegt de HEER - dat t plougen votdoalek achter t maaien aankomt, en t droevenplokken vot achter t zaaien. Den zel droevenat van baargen druppen en van ale heuvels òf stromen, zo rij dat dij der van votsmelten. 14 Den breng ik n omkeer in t löt van mien volk Israël. Zai zellen heur steden dij in puun liggen weer opbaauwen en doar weer in wonen. Zai zellen droevetoenen aanleggen en wien doarvan zulm opdrinken. Zai zellen appelhoven aanleggen en vruchten doarvan zulm eten. 15 Ik zel heur in heur aigen grond oetpoten. Nooit worden ze weer oetscheurd oet grond, dij ik heur geven heb - zegt de HEER, joen God.