Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Amos 01    02    03    04    05    06    07    08    09   

Amos 07


01Dit is wat God, de HEER, mie zain luit: Hai vörmde n swaarm sprinkhoanen, krekt dou t etgruin aan grui kwam. Eerste snee, veur keunenk, was al maaid. 02Net dou sprinkhoanen ale gruin opvreten zollen, raip ik: "HEER, mien God, vergeef ons toch! Dit overleeft t volk van Jakob ja nooit. t Is ja al zo klaain." 03Dou begrootte de HEER t. "t Gaait nait deur," zee hai. 04Dou luit God, de HEER, mie dit zain: Hai bestelde n dik vuur om t volk te stravven. t Vuur verteerde Grode Wottervloud, en t was der aan tou dat ook t baauwlaand verbraand worden zol. 05Dou raip ik: "HEER, mien God, dou dat toch nait! Dit overleeft t volk van Jakob ja nooit. t Is ja al zo klaain." 06Dou begrootte de HEER t. "Dit gaait ook nait deur," zee hai. 07Dou luit God, de HEER, mie dit zain: Hai ston bie n muur mit n meukerf + t Hebreeuwse woord betaikent "lood", "tin" of zukswat. Omdat t hier gaait om n ontzettende vernailen denk wie dat ter n stok riw bedould wordt, zo as bie ons n swoare loden koegel bie ofbroak.f* in haand. 08Hai vruig: "Wat heb ik hier, Amos?" "n Meuker", zee ik. Dou zee de HEER: "Mit dizze meuker goa ik dwaars deur mien volk Israël. Der blift niks van heur over. 09Elke stee doar Isaak zien noazoaten heur ofgodenovvers brengen, wordt vernaild. Haailegdommen van Israël worden in puun sloagen, en t hoes van keunenk Jerobeam zel ik mit t sweerd om haals brengen." 10 Dou stuurde Amasja, priester in tempel van Betel, dizze bosschop aan Jerobeam, keunenk van Israël: "Amos zit tegen joe te steukeln middenmaank joen volk Israël. En aal zien draaigementen, doar kinnen ze nait meer tegen. 11 Stel joe veur, hai zegt: 'Jerobeam zel om haals kommen deur t sweerd, en zien volk wordt zunder nee as sloaven votsleept noar n vremd laand, vèr vot van t aigen stee.'" 12 Tegen Amos zee Amasja: "Doe profeet mit dien viziounen, moak toch dast votkomst. Goa mor noar t laand van Juda en verdain doar de kost mor as profeet. 13 Mor denk ter om, nait meer hier in Betel! Dit hier is ja t haailegdom van ons keunenk, n rieksgebaauw." 14 Mor Amos zee tegen Amasja: "Ik bin gain profeet, en k heur ook nait bie de bond van profeten. Ik bin vijboer en viegekweker. 15 Mor de HEER zulm het mie bie schoapen vothoald en tegen mie zegd: 'Goa noar mien volk Israël en breng heur mien bosschop over.' 16 En doe, Amasja, heur mor ais wat de HEER tegen die te zeggen het. Doe zegst ja: 'Denk ter goud om dastoe nait meer profetaaierst tegen Israël, en gain preken meer holdst tegen t hoes van Isaak.' 17 Nou, doarom - goud lustern! - het de HEER die dit te zeggen: Dien vraauw zel in stad as hoer de kost verdainen, dien kinder zellen om haals kommen deur t sweerd, dien grond zel aan vremden toupaart worden, zulm zelstoe op onraaine grond aan dien èn kommen, en Israël wordt zunder nee as sloaf votsleept noar n vremd laand, vèr vot van t aigen stee."