Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Amos 01    02    03    04    05    06    07    08    09   

Amos 01


01In dit bouk staait wat Amos, n schoapefokker oet Tekoä, zegd het, en ook wat de HEER hom in viziounen zain loaten het. Amos het dat aalmoal aan Israël aanzegd in tied dou Uzzia keunenk was van Juda en Jerobeam, Joäs zien zeun, keunenk van Israël, twij joar veur grode eerdbeven.

02Amos zee: As de HEER op baarg Sion brolt as n laiw,
en as hai zien stem oet Jeruzalem over wereld dundern let,
den zel t laand doar hedders heur schoapen waaiden, der treureg bie liggen,
aal wat ter waast op baarg Karmel verdreugt.


03Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Damascus aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai binnen ja mit n iesdern rolblok over t volk van Gilead hènwaalst. 04Doarom zel ik t pelaais van Hazaël in brand steken, staarke börgen van Benhadad zellen in vlammen opgoan. 05Bomen van Damascus zien poorten breek ik stokkend. Lu van Bikat-Awen moak ik dood, keunenk van Bet-Eden breng ik om haals. Arameeërs worden as ballengs votsleept noar Kir - zegt de HEER.

06Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Gaza aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja n hail bult onschuldege mensken votsleept en as sloaven verkocht aan Edom. 07Doarom zel ik Gaza in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan. 08t Volk van Asdod moak ik dood. Keunenk van Askelon breng ik om haals. Ook Ekron zel mit mie te doun kriegen. Van Filistijnen blift gain mensk meer over - zegt God, de HEER.

09Dit zegt de HEER: Omreden lu van stad Tyrus aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja n hail bult onschuldege mensken aan Syriërsf + "Syriërs" - wie lezen hier "Aram" in stee van "Edom".f* overleverd zunder dat ze heur der ain spier van aantrokken dat ze as vrunden mit nkander verbonden wazzen. 10 Doarom zel ik Tyrus in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan.

11 Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Edom aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja mit t sweerd achter heur bruiers heer zeten zunder ain spier meedlieden. Heur vergrèldhaid kwam gain èn aan. Nooit huilen ze op mit moord en doodslag, zai bleven aiweg en aaltied verniend op heur bruiers. 12 Doarom zel ik Edom in brand steken. Staarke börgen van Bosra zellen in vlammen opgoan.

13 Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Ammon aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben om heur kontrainen te vergroten, in Gilead alderdeegs vraauwlu dij swoar wazzen t lief openreten. 14 Doarom zel ik Rabba in brand steken, heur staarke börgen zellen in vlammen opgoan. t Gaait ter heer as wanneer der vochten wordt mit haard gebrol, en wanneer störm boldert en orkoan roast. 15 Heur keunenk mout t laand oet, mit aal zien hoge heren - zegt de HEER.