Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Amos 01    02    03    04    05    06    07    08    09   

Amos 02


01Dit zegt de HEER: Omreden dij lu van Moäb aine misdoad noa aander begoan, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben ja alderdeegs t gebainte van keunenk van Edom tou t graf oethoald en verbraand om der kaalk van te moaken. 02Doarom zel ik hoofdstad van Moäb in brand steken, staarke börgen van Keriot zellen in vlammen opgoan. Moäb gaait ter aan ondertied dat t oorlogsgeweld roast en dat ter groot alaarm bloazen wordt. 03Keunenk van Moäb breng ik om haals en aal zien hoge heren mit hom - zegt de HEER. 04Dit zegt de HEER: Omreden t volk van Juda aine misdoad noa aander begaait, zel ik heur wis en woarachteg stravven. Zai hebben wet van mie, de HEER, ja aan kaant schoven en zok nait aan mien regels holden. Ofgoden doar heur veurolden al achteraan laipen, hebben heur op t verkeerde pad brocht. 05Doarom zel ik t haile laand van Juda in brand steken en Jeruzalem zien staarke börgen zellen in vlammen opgoan. 06Dit zegt de HEER: Volk van Israël! Omreden ook ié aine misdoad noa aander begoan hebben, zel ik ook joe wis en woarachteg stravven. Rechtschoapen mensken en aarme lu verkoop ie zo mor hèn veur geld of veur n poar sandoalen. 07Ie vertrappen hulpeloze stumpers en drokken weerlozen aan zied. Voader en zeun lopen bie t zulfde wichtje en gooien zo mien haailege noam op de grabbel. 08Klaaier dij ie op paand nomen hebben, vlij ie joe op deel bie elk altoar. Wien dij ie as boute vorderd hebben, zoep ie joe zat aan, alderdeegs in mien tempel. 09En toch heb ik Amorieten oetreud, dat ie hier wonen konden. Zai wazzen as cederbomen zo groot, en as aikenbomen zo staark, mor ik heb heur oetreud mit worrel en tak. 10 Toch heb ik joe tou Egypte oethoald en joe deur woestijn laaid, vatteg joar, om joe t laand van Amorieten te geven. 11 En alderdeegs heb ik paardie van joen jonges ofzunderd as profeet, en aandern as nazireeër. Woar of nait, Isrelieten? 12 Mor ie hebben dij nazireeërs wien opvouerd, en dij profeten t swiegen oplegd.
13 Mor denk ter om! Ik zel grond onder joen vouten kroaken loaten,
krekt as n overbeloaden woagen mit schoven.

14 Den zel gainain ontkommen, vlogste man is nait vlog genog,
staarkste nait staark genog,
dapperste kerel zel t levent der nait ofredden,

15 gain boogschutter kin standholden, gain haardloper ontkommen,
ook n kerel op peerd kin dood nait ontlopen,

16 alderdeegs d'alderdapperste soldoaten zellen heur woapentuug votsmieten en oetnaaien
- zegt de HEER.