Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Sefanja 01    02    03   

Sefanja 01


01Dit het de HEER zegd tegen Sefanja, zeun van Kusi, zeun van Gedalja, zeun van Amarja, zeun van Hizkia. Josia, Amon zien zeun, was doudestieds keunenk van Juda. 02Ik veeg aal wat ter op eerde is in ainmoal vot - zegt de HEER. 03Mensken en daaiern, vogels in lucht en vizzen in zee, ook ale ofgoden dij mensken tou goddelooshaid verlaaiden, tougelieks mit aal dij goddelozen. Der blift gain leventeg mensk meer in wereld over. 04Benoam Juda en aal t volk van Jeruzalem pak ik aan. Doar zel ik lu dij Baäl vereren, en Baäl zien dainders en priesters altemoal veurgoud oetreuden. 05Ook aal dij lu dij op t platdak van heur hoes op knijen liggen veur steerns, en keunenk van steerns vereren,f + In t Hebreeuws staait bie dit vers nog "dij traauw sweren aan de HEER", mor t schient dat dit ter loater biezet is en t paast hier ook nait goud bie. Doarom heb wie t nait vertoald in tekst.f* 06mor dij mie, de HEER, ontraauw binnen en gain spier om mie geven en dij mie nait vereren.
07Hol joe stil! God, de HEER, komt ter aan! Dag dat hai komt mit zien straf is al stoef bie.
Hai zel n grode slachten aanrichten in Juda,
zien legers het hai al kloar stoan.

08Den zel ik - zegt de HEER - ale hoge amtenoars en keunenk zien haile hofholden
zunder genoade ofstravven,
aal dat volk mit heur nijmoudse boetenlaandse klaaieroazie,

09mit heur haaidense meroakels; dij t pelaais volproppen mit spul,
dat ze aandern ofstolen hebben mit geweld en bedrog.

10 Dij dag - zegt de HEER - klinkt ter in Vispoort gejammer,
gereer in Nijstad,
en in Heuvelkluft n aibels gekroak van hoezen dij in nkander zakken.

11 Den is ter gekaarm en gejammer van lu in Viezelbuurt:
ale kooplu binnen mit geweld aan heur èn kommen,
ale mensken dij in t geld swemmen binnen doodmoakt.

12 Den zel ik hail Jeruzalem in ale houken en hörns
mit n fèlle laamp deurzuiken
om dij hoge heren te pakken te kriegen,
dij doen worden binnen van olde wien,
dij mainen: de HEER dut ons ja toch niks,
gain goud en gain kwoad.

13 Heur riekdom roaken zai kwiet, heur hoezen worden vernaild.
Of hebben ze ook hoezen baauwd
- der in wonen zellen ze nait;
of hebben ze wiendroefbozzen poot
- ze zellen der gain wien van drinken.

14 Dij vrezelke dag van de HEER is al stoef bie, mit koegelsgeweld komt e der aan.
Ik heur t aarmhaarteg gejammer op dij dag al!
Alderdeegs de dappersten brollen t oet van benaauwdhaid.

15 t Is ja dag van God zien grammiedeghaid, van aalteroatsie en benaauwdeghaid,
van vernailen en verrinnewaaiern,
van donker en duuster,
van dikke wolken en dunderkoppen,

16 n dag dat noodklok ludt, t oorlogsgeroup klinkt
tegen börgen en toorns.

17 Den zel ik mensken zo dik in t ellèn brengen, dat ze rondwoaren as blinden.
Ze hebben ja tegen mie misdoan
- zegt de HEER.
Heur bloud wordt oetgoten as wotter,
heur liggoamen liggen te verrötten as drek.

18 As de HEER komt mit zien glìnne kwoadhaid, helpen heur zulver en gold mensken ook niks meer.
Haile wereld zel vergoan
deur de glìnne gloud van zien vergrèldhaid.
Hai zel ale mensken in ainmoal
rompslomps in t ongelok joagen.