Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Twijde braif van Johannes 01   

Twijde braif van Johannes 01


01Van oldste. Aan vraauw dij oetkozen is, en aan heur kinder doar of k echt van hol en ik nait allenneg, mor ale aandern ook dij woarhaid kennen leerd hebben. 02k Schrief joe om woarhaid dij in ons woont en aaltied bie ons blift. 03Bie ons blieven ook genoade, omdenken en vree van God, de Voader, en Jezus Christus, de Zeun van de Voader - in woarhaid en in laifde! 04Ik bin der slim blied om dat ik kinder van joe trovven heb. Kinder dij zok in heur levent holden bie t gebod dat wie van de Voader kregen hebben. 05Nou vroag ik joe, vraauw, heb nkander laif. Al is t ook gain nij gebod dat ik joe schrief. Wie haren t ja al van t begun òf aan. 06En dat is nou laifde: dat wie leven noar zien geboden. Dit is t gebod dat ie van t begun òf aan heurd hebben. Hol joe der aan! 07Der binnen ja n haile rieg verlaaiders op wereld òf goan. Zai ontstrieden dat Jezus mensk worden is, vlaais en bloud. Mit recht kin je doar verlaaider en antichrist tegen zeggen. 08Neem joe in acht! Zörg der veur dat ie nait verspeulen doar wie veur in schrip west hebben, mor dat ie t volle loon beuren. 09Elk dij te wied gaait en nait bie Christus zien leer blift, het gain baand mit Christus. Dij t aal bie dij leer holdt, het wel n baand mit de Voader en mit de Zeun. 10 As ter ain bie joe komt en dizze leer nait brengt - hoal zo'n man den nait in hoes! Zeg nait: "Mooi dat ie der binnen!" 11 Wèl zegt: "Goidag! Kom der in!" dij dut mit aan zien minne doun. 12 Ik heb joe nog n bult te schrieven, mor dou dat laiver nait mit pen en inkt. Ik hoop gaauwachteg bie joe te kommen, den kin we onder vaaier ogen mitnkander proaten. Wat zel we den blied wezen! 13 Kinder van joen oetverkoren zuster loaten joe de groeten doun.