Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 01


01Aan gemainte van Tessalonikers, dij bie God de Voader en bie de Heer Jezus Christus heurt. Paulus, Silvanus en Timoteüs wènsen joe genoade en vree tou. 02Wie daanken God altied veur joe altmoal as wie aan joe denken in ons beden. 03Aalgedureg herinner we ja God, ons Voader, der aan hou doadkrachteg joen geleuf is, houveul joen laifde verzet en hou toai ie t volholden ons Heer Jezus Christus te verwachten. 04Wie waiten ja, bruiers en zusters dij God laif het, dat God zien keus op joe valen luit; 05dat ie ons evengelie nait allenneg aanheurd hebben, mor dat joe t ook wat doan het, dat de hillege Gaist ter achter zat, en dat joe t roem en braid onder zien beslag kreeg. Zo wait ie van joen kaant hou of wie, dou we bie joe wazzen, ons veur joe inzet hebben. 06Dou ie ons bosschop aannomen haren en joe - al zat ie ook nog zo in kniep - opfleuren loaten haren deur de hillege Gaist, heb ie joe den ook spaigeld aan ons en aan ons Heer. 07Zo konden ale geleuvegen in Macedonië en Achaje n veurbeeld aan joe nemen. 08Bie joe vandoan is de Heer zien bosschop ja oetbezuund. En nait allenneg in Macedonië en Achaje, nee, overaal is joen vertraauw op God deurdrongen. Zodounde huif wie doar niks meer over te zeggen, 09omreden mensken begunnen der zulm over hou of wie bie joe inhoald binnen. Ze vertellen hou of ie joe van ofgoden ofkeerd hebben noar God tou, om nou n God te dainen dij leeft en dij echt is, 10 en om der noar oet te kieken dat zien Zeun oet hemel weeromkomt, dij hai tou dood oet opwekt het: Jezus, dij ons woart tegen straf dij op komst is.

Eerste braif aan Tessalonikers 02


01Ie waiten ja zulm, bruiers en zusters: ons optreden bie joe het nait omsunt west. 02Doarveur haar we, zo as ie waiten, in Filippi t haard te verduren had. Joa, wie wazzen doar mishandeld. Mor dou heb we mit hulp van ons God t toch aanduurd joe God zien evengelie te brengen, aal hou swoar of tegenstand ook was. 03Achter ons vermoan zit ja gain mislaaiden of gemaineghaid. Ie worden der nait deur bie t bain pakt. 04Nee! Mor nou God ons goud genog von om ons t evengelie aan te vertraauwen, doarom spreek we nait om t mensken noar t zin te moaken, mor God, dij ons haarten keurt. 05Wie binnen ja nooit te waark goan mit stroopsmeerderij, dat wait ie wel. Nooit was ons t ter om te doun der beter van te worden. Dat kin God getugen. 06Nooit was we oet op eer van mensken, van joe nait en van aandern nait, 07schoon dat we as Christus zien apostels veur gewichtege personen deurgoan konden. Mor wie binnen bie joe verzichteg optreden. Net as wanneer n vraauw potjes dij ze aan bòrst het, klokkert, 08zo was wie zó op joe gesteld, dat we der tou besloten joe nait allenneg dailen te loaten in God zien evengelie, mor ook nog ons levent veur joe over te hebben. 09t Mag joe nog wel heugen, bruiers en zusters, hou of wie schrippen en pokkeln mozzen. Wie verkundegden joe God zien evengelie, mor deden ondertussen ook nog ons aigen waark om mor gainain van joe op kostens te joagen. 10 Mit God kin ie getugen hou traauw en eerlek wie mit joe, geleuvegen, omgoan binnen, zo dat ter niks op te zeggen was. 11 Ie waiten ja hou of we elkenain van joe zo behandeld hebben as n voader dat zien kinder dut, 12 deur joe aan te pittjen en op te montern en deur joe op t haart te binden, ie zollen zo leven as God dat aan joe verdaind het. Hai ropt joe tou zien heerlek riek. 13 Doarom daank wie ook God ter aalgedureg veur dat ie God zien woord, dat ie van ons te heuren kregen, aannomen hebben nait as n menskenwoord, mor as n woord van God. En dat ís t ook eerlieks. Dat dut in joe dij leuven zien waark. 14 Ie hebben ja n veurbeeld nomen, bruiers en zusters, aan God zien christengemaintes dij in Judea touholden. Wat ie te verduren kregen van joen aigen mensken was ja net wat zai van Jeuden ondervonden. 15 Dij hebben de Heer Jezus en profeten van kaant moakt en ons der oet bìnzeld. God mondjen ze nait en ale mensken zetten ze vout dwaars 16 deurdat ze perbaaiern ons tegen te holden as wie haaidens touspreken willen om dij te redden. Zodounde kriegen ze heur kaarfstòk aalaan voller. Mor God zien grammiedeghaid is den ook voloet over heur lösborsten. 17 En wat ons aangaait, bruiers en zusters, nou ie n zet oet ons oog west hebben - nait oet ons haart - heb we der zoveulstemeer muite veur doan joe te zain te kriegen. Zo'n wènst haar we van joe! 18 Omreden wie - dat is te zeggen: ik, Paulus - wollen al ain en aandermoal noar joe tou, mor Soatan het ons dat belet. 19 Wèl aans zol t ja wezen doar wie ons hoop op vestegen, of doar we ons blied mit moaken, of doar we zo groots op binnen as op n kraans om haals, as we veur ons Heer Jezus Christus stoan bie zien komst ... wèl aans as ie? 20 Mit joe leg we ja eer in en van joe heb we wil.

Eerste braif aan Tessalonikers 03


01Doarom heb we besloten - wie konden t ja nait laanger oetholden - allenneg in Athene achter te blieven, 02en heb we Timoteüs stuurd, ons bruier en God zien helper in t verkundegen van Christus zien bosschop. Dij zol moaken dat ie vaast in joen schounen te stoan kommen en joe moud inspreken mit t oog op joen geleuf. 03Dat toch mor gainain begunnen zol te wankeln nou ie zo in kniep kommen. Ie waiten ja zulm wel dat wie hierveur bestemd binnen. 04Dou wie nog bie joe wazzen, heb we joe ja al veuroet zegd dat ze ons t stoer moaken zollen. Dat is nou oetkommen. Doar heb ie wait van! 05Doarom heb ik, dou ik t nait laanger oetholden kon, hom den ook noar joe toustuurd om mie op hoogte te brengen hou of t mit joen geleuf staait. Of verlaaider joe meschain overhoald het en of aal ons muite vergees west het. 06Nou is Timoteüs net weer bie ons aankommen bie joe vandoan. Hai het ons goud nijs brocht over joen geleuf en joen laifde en dat ie nog aaltied mit plezaaier aan ons denken en der krekt zo slim noar verlangen ons weer te zain as aansom. 07Aal hou swoar bie ons nood en drok ook wezen mag, dat het ons gerust steld, bruiers en zusters. Dat komt deur joen geleuf. 08Wie leven ja weer op as wie heuren dat ie in t èn blieven in de Heer zien kracht. 09Hou groot mout ons dankboarhaid veur God om joe wel nait wezen, wil we God ale bliedschop vergelden dij we om joe hebben! 10 Dag en naacht beed wie mit uterste aandrang der om, dat wie joe nog ais weer te zain kriegen maggen en opklandern wat ter aan joen geleuf nog mekaaiert. 11 Dat God zulm, ons Voader, en ons Heer Jezus, ons mor n gelegenhaid vinden let om bie joe te kommen. 12 En dat de Heer joen laifde veur mekoar en veur ale mensken aal mor groder en groder moaken wil; net zo groot as ons laifde veur joe is. 13 Dat ie zo inwendeg vaast te stoan kommen en dat ter op joen dainst aan God niks te zeggen vaalt as ie veurkommen mouten veur God, ons Voader, wanneer ons Heer Jezus mit aal zien haailegen der aan komt. Amen.f + "Amen" komt nait in ale handschriften veur.f*

Eerste braif aan Tessalonikers 04


01Den nog dit, bruiers en zusters. Ie hebben van ons leerd hou of ie leven mouten zo as God dat geern hebben wil. Dat doun ie ook, mor in noam van de Heer Jezus vroag we, joa roup we joe der tou op, dit nog meer te doun. 02Ie waiten ja wat veur veurschriften wie joe in de Heer Jezus zien noam geven hebben. 03Dit wil God ja: dat ie joe geven aan zien dainst; nait mitdoun aan klongeln; 04besevven, dat elk zien aigen vraauw aanhoalen mout en den op zo'n menaaier dat e zien fersoun holdt en respekt veur heur het, 05zunder dat e zok mitslepen let deur haartstocht zo as haaidens doun, dij God nait kennen. 06Dat e nait over schreef gaait en, as e wat ommaans het, zien bruier of zuster nait te kòrt dut. De Heer straft ja aal zoks doun, zo as wie joe dat vrouger al deeg aan t verstand brocht hebben. 07God het ons der ja nait tou roupen smeerlapperij te doun, mor haaileg te leven. 08Wèl of zok doarvan òf moakt, dij moakt zok nait van n mensk òf, mor van God, dij zien hillege Gaist veur joe beschikboar stelt. 09Over bruierlaifde huif ik joe nait te schrieven. Ie hebben ja zulm al van God leerd van nkander te holden. 10 Ie doun dat ja al bie aalmoal dij leuven in hail Macedonië. Mor wie pittjen joe aan, bruiers en zusters, der nog veul meer aan te doun. 11 Loat joe t n eer wezen as rustege börgers te leven, joe (allain) mit joen aigen zoaken te bemuien en joen handen oet te steken, zo as wie joe dat aanzegd hebben. 12 Den moak ie n goie indrok op lu dij nait bie gemainte heuren en bin ie nait op aandermans hulp aanwezen. 13 En den wil we joe nog waiten loaten, bruiers en zusters, hou of t zit mit dijent dij overleden binnen. Aans zol ie net zo'n verdrait hebben as dij aandern dij niks meer verwachten doun. 14 As wie ja leuven dat Jezus wel sturven is, mor ook weer opstoan, den (leuf we toch ook, dat) God wèl of in t geleuf in Jezus sturven binnen, net zo weerombrengen zel in Christus zien gezelschop. 15 Dit verzeker wie joe - en zo het de Heer t zegd: wèl van ons nou nog leven, wèl der straks nog over binnen as de Heer verschient, dij kriegen wizzenzeker gain veursprong op wèl of sturven binnen. 16 De Heer zel ja zulm op n kommando, as n oartsengel hom dat deurgeft en God doar t trompetsignoal tou geven let, oet hemel deelkommen. Den zellen eerst doden dij bie Christus heuren opstoan. 17 Noatied zellen wèl van ons nog leven, wèl der den nog over binnen, mit heur op wolken lucht introkken worden, de Heer in muit. Den eerst zel we veurgoud bie de Heer wezen. 18 Nou den, monter mekoar mor op mit wat ik joe nou zeg.

Eerste braif aan Tessalonikers 05


01Mor hou laank of dat nog duren zel en wanneer of t zo wied is, bruiers en zusters, dat huift joe nait schreven te worden. 02Zulm wait ie ja sekuur dat ons Heer zien dag net zo komt as n daif bie naacht. 03As lu zeggen: "t Is rusteg en vaaileg," net den zel inainen ondergang heur over t mad kommen as vloagen n vraauw dij n kind verwacht. Den kinnen ze gain kaant meer op. 04Mor ie leven nait in t duustern, bruiers en zusters, zodat dij dag joe overvalen zol as n daif. 05Ie stoan ja altmoal aan kaant van t licht en van dag. Wie hebben nait mit naacht en duustern van doun. 06Loat we den ook nait sloapen zo as dij aandern, mor wakker blieven en nöchtern. 07Wèl of sloapen, sloapen snaachts ja en wèl zok bedrinken, binnen snaachts doen. 08Mor loat wie, as mensken van t daglicht, nöchtern wezen. Doarveur mout we t harnas van geleuf en laifde aantrekken, en hoop op redden as helm opzetten. 09God het ons ja nait oetzöcht om straf te kriegen, mor om red te worden. En dat heb wie te daanken aan ons Heer Jezus Christus. 10 Dij is veur ons sturven om ons mit hom leven te loaten, netgliek of wie den wakker binnen of in sloap. 11 Spreek doarom nkander moud in en loat ain aander schoren. Ie doun dat ook ja al. 12 Den wil we joe nog vroagen, bruiers en zusters: hol lu hoog dij in joen gemainte n bult waark verzetten, joe laaiden geven in ons Heer zien noam en joe terechtwiezen. 13 Om t waark dat zai doun, mout ie heur meer as gewoon laifde geven. Leef mitnkander in vree. 14 Wie dringen der bie joe op aan: zet heur op stee dij zok nait aan regels keren, spreek heur dij in put zitten moud in, help swakken n handje, heb geduld mit elkenain. 15 Denk ter om dat gainain kwoad mit kwoad vergeldt, mor wees ter aaltied op oet t goie te doun veur nkander, joa, veur ale mensken. 16 Wees aaltied blied. 17 Beed zunder opholden. 18 Daank onder ale omstandegheden; dat vragt God van joe in Christus Jezus. 19 Moak de Gaist zien vuur nait oet. 20 As profeten wat zeggen, heb dat terdege in reken; 21 onderzuik ales op zien weerde en hol vaast wat of goud is. 22 Hou of t verkeerde zok ook veurdut, hol joe der boeten. 23 Wie wènsen dat God zulm, dij weer goud op ons is, joe volsloagen haailegt, en dat joen levent noar aal kanten zo geef blift, dat ter niks op te zeggen vaalt as ons Heer Jezus Christus weerkomt. 24 Op hom dij joe ropt, kin ie aan, hai zel woord holden. 25 Bruiers en zusters, beed veur ons. 26 n Haaileg doetje as groutnis veur ale bruiers en zusters! 27 Ik besweer joe in de Heer zien noam: loat dizze braif aan ale bruiers en zusters veurlezen. 28 Ons Heer Jezus Christus zien genoade wees mit joe.