Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 06


01Bruiers en zusters, as ter den ais ain bie n misstap overlopen wordt, mout ie as gaistelke mensken zokkent deur n zaachtzedege holden weer op t goie pad brengen. Hol tougelieks joezulm in de goaten. Ie konnen ja ook ais in verlaaiden kommen! 02Droag nkanders lasten. Op dij menaaier zel ie Christus zien wet noakommen. 03As ain zok ja verbeeldt dat e n haile Piet is en hai is n nulholtje, den holdt e zokzulm veur de gek. 04Wat of e zulm doan het, dat mout elk onderzuiken. As e der den aal van snaren kin, den toch allain mor tegen zokzulm, nait tegen zien noaber; 05elks mout ja zien vracht droagen. 06Wèl of zok onderrichten let, mout zien meester dailen loaten in aal dat e het aan geld en goud. 07Verkiek joe der nait op: God let zok nait veur de gek holden. Wat of n mensk zaait, zel e ja ook winnen. 08Wèl of zaait op t laand van zien olde noatuur, zel doar verdaarf van winnen. Wèl of zaait op t laand van de Gaist, zel doar t aiweg levent van winnen. 09Goud doun, dat mout we nooit opgeven! As tied ter heer is, zel we vruchten der ja van plokken. Mor den mout we t nait zitten loaten! 10 Loat we dus, zo laank as we gelegenhaid nog hebben der aan waarken, dat ale mensken t goud hebben; veuraal dijent dij bie geleufsfemilie heuren. 11 Nou mout ie toch ais zain! Wat n grode letters! Dij heb k aigenhandeg schreven. 12 Dij joe dwingen willen joe besnieden te loaten, dat binnen altmoal lu dij veur t uterlek n goie indrok moaken willen. Ze binnen der allain mor op oet dat ze nait achternoazeten worden om Christus zien kruus. 13 Dij zok besnieden loaten, holden zok ja zulm èns nait aan wet. Nee, dat ie joe besnieden loaten, dat willen ze bloots om mor snaren te kinnen op wat ie aan joen liggoam doun loaten. 14 Mie mag God ter veur bewoaren dat ik mie op aans wat veurstoan loat as op ons Heer Jezus Christus zien kruus. Deur hom is wereld veur mie kruzegd, en ik veur wereld. 15 Dat ie besneden binnen, zegt ja niks; dat ie t nait binnen, liekemin. t Komt ter mor op aan dat ie n nij mensk worden. 16 Vree en barmhaarteghaid komt deel op altmoal dij bie dizze regel leven, dat is te zeggen: op God zien Israël. 17 Dit nog: gainain huift op mie te kifken; ik droag dèllen van Jezus ja op t liggoam. 18 Genoade van ons Heer Jezus Christus is mit joen gaist, bruiers en zusters. Zekerwoar!