Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 05


01Dat we vrij wezen zollen, doarveur het Christus ons vrijmoakt. Hol kop ter den ook veur en boeg joen nek nait vannijs onder n sloavenjuk. 02Zel ik, Paulus, joe ais wat zeggen? As ie joe besnieden loaten, zel ie niks meer aan Christus hebben! 03Ik verzeker joe nog n moal: elkenain dij zok besnieden let, dij zit ter aan vaast haile wet noa te kommen. 04Ie binnen ofsneden van Christus, ie dij joen vrijsproak van wet verwachten; genoade, doar bin ie oetzet. 05Wie verwachten ja van t geleuf vrijsproak deur de Gaist. 06As ie ain mit Christus Jezus binnen, moakt t ja gain verschil of ie aal of nait besneden binnen. t Ainegste doar of t op aan komt is t geleuf, dat teweegbrocht wordt deur laifde. 07Ie wazzen zo mooi op glee. Wèl het joe der van ofbrocht joe aan woarhaid te holden? 08Dij ingeven kwam nait van hom dij joe ropt. 09"n Luk stokje gèst ter in, en t haile daig wordt zoer." 10 Nou vertraauw ik wat joe aangaait, wel op ons Heer, dat ie niks verkeerds in t zin hebben zellen. Mor dij joe kop gek moakt, dij krigt zien straf! t Kin niks schelen, wèl of t is. 11 En om op miezulm te kommen, bruiers en zusters: as mien bosschop nou nog is: "Loat joe besnieden!" woarom zitten ze mie den nog achter de vodden? Den heb ik t kruus doar zai over valen ja opgeven! 12 As ze den toch wat ofsnieden willen, mozzen ze t zokzulm mor doun, dij lu dij bie joe boudel op kop zetten. 13 Zeker, ie binnen der veur roupen om vrij te wezen, bruiers en zusters. Allain: nou dij vrijhaid nait aangriepen om joen zundege noatuur wil te geven! Nee, ie mouten nkander in laifde dainen. 14 Haile wet bin ie ja noakommen as ie dit aine gebod noakommen: "Doe zelst van dien noaste net zoveul holden as van diezulm." 15 Mor as ie nkander bieten en opvreten, den mag ie joe wel ofvroagen: goan we zo nait aan nkander te gronde? 16 Dit wol k mor zeggen: loat joe t pad wiezen deur de Gaist en voldou nait aan wat of joen noatuur zo geern wil. 17 Joen noatuur het t ja op de Gaist veurzain. En aansom! Dij twij, dat is ja wotter en vuur. Joen noatuur is ter op oet dat ie mor nait doun zellen wat of ie ainlieks wel willen. 18 Mor as ie joe deur Gaist laaiden loaten, ston ie nait onder wet. 19 Nou is t wel dudelk woar of joen noatuur joe tou opzet: ontucht, onzedelkhaid, lösbandeghaid, 20 ofgodendainst, teuverderij, roezies, gekif, ain n loef ofzain, driftbuien, nkander n hak zetten, twijspaalk, pertijschoppen, 21 ofgunst, klokjen, mit n dronkend stel stroat op en zukswathèn. k Woarschaauw joe, net as k joe al eerder woarschaauwd heb: wèl of zok zo misdroagen, zellen God zien keunenkriek nait aarven. 22 Mor vrucht van de Gaist is laifde, bliedschop, vree, geduld, vrundelkhaid, haartelkhaid, traauw, 23 zaachtzedeghaid, joezulm onder bedwang hebben. Zokke lu kriegen t nait mit wet aan stòk. 24 En wèl of bie Christus heuren, hebben heur noatuur aan t kruus sloagen mit aal wat of in heur haart opkomt en doar of zai heur zinnen op zetten. 25 As wie leven deur de Gaist, loat we den ook de Gaist zien koers aanholden. 26 Loat we ons toch niks verbeelden, mekoar nait oetdoagen, nait ofgunsteg op nkander wezen.