Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jozua Jozua mout mit t volk Izrel Kanan verovern (1: 1-18)   
n Vraauw oet Jericho helpt spionnen van Izrel (2: 1-23)   
Tocht over Jordoan (3: 1-17)   
Gedenkstainen oet Jordoan as aandenken (4: 1-24)   
Besniedenis en Poask (5: 1-12)   
God stuurt Jozua n helper (5:13-15)   
Jericho wordt innomen (6: 1-25)   
Stad mag nait weer opbaauwd worden (6:26-27)   
Achan zien ongeheurzoamhaid dragt wied (7: 1-26)   
wordt innomen en mit grond liek moakt (8: 1-29)   
Jozua baauwt n altoar en leest wet veur (8:30-35)   
van Gibeon binnen Izrelieten te glad òf (9: 1-27)   
Oorlog mit Amorieten in t zuden van t laand (10: 1-15)   
Jozua krigt Amorietische keunenks te pakken (10:16-27)   
Nog meer veroverns in t zuden (10:28-43)   
Oorlog in t noorden van Kanan (11: 1-15)   
Wat Izrelieten altmoal in handen kregen (11:16-23)   
Twij keunenks aan oostkaant Jordoan (12: 1- 6)   
Achtendatteg keunenks aan westkaant Jordoan (12: 7-24)   
Kontraainen dij nog veroverd worden mouten (13: 1- 7)   
Verdailen van t laand oostkaant van Jordoan (13: 8-33)   
Hou t laand aan westkaant Jordoan verdaild wer (14: 1- 5)   
Kaleb krigt stad Hebron (14: 6-15)   
Wat of stam Judoa kreeg (15: 1-12)   
Kaleb verovert Hebron en Debir; zien dochter traauwt (15:13-19)   
Liest van steden dij stam Judoa kregen het (15:20-63)   
Laand dat noazoaten van Jozef kregen (16: 1-17:13)   
Jozef zien noazoaten willen meer laand hebben (17:14-18)   
Jozua verdailt t laand dat ter nog over is (18: 1-10)   
Stam Benjamin zien kontraainen (18:11-28)   
Stam Simeon zien kontraainen (19: 1- 9)   
Stam Zebulon zien kontraainen (19:10-16)   
Stam Issakar zien kontraainen (19:17-23)   
Stam Aser zien kontraainen (19:24-31)   
Stam Naftali zien kontraainen (19:32-39)   
Stam Dan zien kontraainen (19:40-48)   
Jozua krigt ook zien paart (19:49-51)   
Zes vluchtsteden aanwezen (20: 1- 9)   
N poar steden aan noazoaten van Levi toupaart (21: 1-45)   
Stammen dij aan aander kaant Jordoan wonen, goan weerom (22: 1- 9)   
Twijspaalk over n altoar bie Jordoan (22:10-20)   
Lucht heldert weer op (22:21-34)   
Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)   
Jozua zien leste tousproak (24: 1-13)   
Volk mout kaizen (24:14-28)   
Dood van Jozua (24:29-31)   
Jozef in Kanan begroaven (24:32-33)   

Jozua kikt achterom, mor ook veuroet (23: 1-15)

Jozua 23


01Dou de HEER Israël al verschaaident joar n levent in vree geven haar, dat zai rondomheer niks meer te vrezen haren van heur vijanden, raip Jozua, dij dou al stafold was, t volk bie nkander. 02Dou aal heur soldoaten, laaiders, rechters en veurgangers kommen wazzen, zee hai tegen heur: "Ik bin nou old en heb nait laank meer te goan. 03Ie hebben zain wat de HEER aalmoal veur joe doan het mit aal dizze volken. De HEER, joen God, het ja zulm veur joe vochten. 04Dou der denk om: ik heb t laand van dizze volken dij nog over binnen, zo goud as t laand van dij volken dij wie al oetreud hebben, aan joe toupaart. t Haile laand, van Jordaan òf, aan Grode Zee tou is veur joe. 05De HEER, joen God, zulm zel volken dij nog over binnen veur joe op loop joagen. Aal heur laand zel ie ook nog kriegen. Dat het de HEER joe ja touzegd. 06Wees ter doarom goud op verdocht om ales krekt zo te doun as t in Mozes zien wetbouk staait, woord veur woord. 07Ie mouten joe nait opholden mit volken dij nog bie joe touholden. Wat heur goden aangaait: nait aanbeden, nait n aid op sweren, nait vereren, nait veur heur op knijen! 08Niks van dat ales. Blief traauw aan de HEER, joen God, zo as t aaltied west het. 09Hai het ja grode en staarke volken veur joe op loop jagd. Gain vijand kon joe aan. 10 Elk van joe kin wel doezend man op loop joagen, want de HEER zulm vecht veur joe. Dat het hai ja touzegd. 11 Dus denk ter aaltied goud om dat ie de HEER laif hebben. Doar hangt joen levent van òf. 12 Want as ie t in kop kriegen om te akkoordjen mit volken dij nog bie joe touholden en in heur omtraauwen, den kin ie der van op aan dat de HEER, joen God, heur nait laanger veur joe op loop joagen zel. Den vangen ze joe as n wilster in flap en as n hoas in struup. En den zellen ze joe zoveul ellèn toubrengen of ie mit sweep tamtaaierd en mit praimen in ogen stoken worden. 13 Net zo laank dat ter gain moudermensk meer van joe over is op dizze goie grond, dij de HEER joe eerst geven haar. 14 Dommit is mien tied ter heer. Doarom wil k joe nog ainmoal stief zeggen: vergeet aal joen levensdoagen nooit, dat ie ale goie dingen dij de HEER joe beloofd het, ook eerliekswoar kregen hebben. t Is apmoal krekt zo oetkommen as de HEER joe touzegd het. Der mekaaiert niks aan. 15 Mor net zo goud zel hai joe ook bezuiken mit ramp en onhaail, as ie nait bie hom blieven en nait doun wat hai mit joe ofproat het.