Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Ezra Keunenk Cyrus geft ballengs permizzie om weerom te goan (1: 1-11)   
Liest van ale Izrelieten dij weerom goan binnen (2: 1-69)   
t Altoar wordt weer kloarmoakt en fonnementen veur tempel worden legd (3: 1-13)   
Izrelieten worden tegenwaarkt bie t baauwen (4: 1-24)   
Tiedens keunenk Darius wordt t waark vannijs aanpakt (5: 1-17)   
t Antwoord van keunenk Darius (6: 1-12)   
Ezra komt in Jeruzelem aan mit volmachten van keunenk om tempeldainst te regeln (7: 1-26)   
Ezra zien daank aan de HEER (7:27-28)   
Liest van ballengs dij oet Babel vottrokken binnen (8: 1-39)   
Aankomst in Jeruzelem (8:31- 9: 2)   
t Gebed van Ezra (9: 3-15)   
Vremde vraauwlu worden weer votstuurd (10: 1-43)