Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)

Openboaren van Johannes 21


01Dou zag k n nije hemel en n nije eerde. Hemel en eerde van eerst wazzen verswonnen en zee was ter ook nait meer. 02k Zag haailege stad, t nije Jeruzalem, deelkommen oet hemel, bie God vandoan. Stad zag der zo mooi oet, net n bruudje, dij zok veur heur man mooi moakt het. 03Dou heurde ik van troon òf haard roupen: "Nou mout ie toch ais zain! God zien tènt middenmaank mensken. Hai zel bie heur bivakkeren. Zai zellen zien volken wezen en hai, God, zel bie heur wonen. 04Hai zel heur ale troanen tou ogen oet vegen. Dood zel der nait meer wezen. Raauw, schraiven en verdrait zellen nait laanger veurkommen. Dij dingen van vrouger binnen verswonnen!" 05Dij op troon zit, zee: "Heur ais, ik moak t aal nij!" En hai zee der bie: "Schrief t mor op! Op wat ik zo net zee, doar kin ie ja van op aan! t Is woar!" 06Dou zee e tegen mie: "t Is beurd! Ik bin alfa en omega, t begun en t èn. Dij dörst het, zel ik vergees drinken geven oet wèl mit wotter, dat levent geft. 07Dij wint, zel dit aarven: ik zel veur hom God wezen en hai veur mie n zeun. 08Mor baange schieterds en volk doar ie nait van op aan kinnen, schobbejakken, lu dij moord en doodslag plegen, klongelders, teuvenoars en wèl aan ofgoderij doun, en aal dij laigen en bedraigen: zee, dij braandt van vuur en swevel, is heur veurlaand! Zo te reken, twijde dood."