Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

t Doezendjoareg riek (20: 1-15)

Openboaren van Johannes 20


01Dou zag k n engel oet hemel omdeel kommen. In haand haar e sleudel van ofgrond en n dikke ket. 02Hai greep droak, dij ol slaang, dat is zo te reken duvel of Soatan, en legde hom vaast aan ket: veur doezend joar. 03Hai smeet hom in ofgrond, dee dij boven zien kop op slöt en verzegelde hom. Zo kon droak eerste doezend joar volken nait meer op biesterboan brengen. As dij verbie binnen, mouten ze hom n schòft lösloaten. 04Dou zag ik tronen stoan. Doar gingen gounent op zitten, dij t recht kregen te oordailen. Ook zag ik zielen van heur dij kop ofhaauwd was om heur getugenis over Jezus en om God zien woord. Zai haren t baist nait aanbeden en zien beeld ook nait. En zien maark veur op kop of op haand haren ze waaigerd. Ze werden weer leventeg en regaaierden mit Christus doezend joar. 05Aander doden werden nait eerder leventeg veurdat dij doezend joar verbie wazzen. Dat is eerste opstanden. 06Gelokkeg te priezen en haaileg, dij paart het aan dizze eerste opstanden. Twijde dood het niks over heur te zeggen, nee, ze zellen priesters van God en Christus wezen. Mit hom zellen ze doezend joar as keunenks regaaiern. 07Mor as dij doezend joar om binnen, zel Soatan lösloaten worden oet zien gevang. 08Hai zel der op oetgoan om volken dij op ale vaaier houken van wereld wonen, Gog en Magog zo te reken, in toeze te brengen. Hai ropt heur bie nkander veur stried. t Binnen der net zoveul as zaand bie zee. 09Ze trokken op over volle brette van wereld en sloten legerkaamp van haailegen in en stad doar God zo van holdt. Mor vuur kwam oet hemel en vrat heur op. 10 Duvel dij heur mislaaiden wol, wer in zee van vuur en swevel smeten. Doar holden t baist en onechte profeet ook tou. Rinkjevield zellen ze doar worden, dag en naacht, veur aiweg en aaid. 11 Dou zag k n grode widde troon. Hom dij der op zat, zag k ook. Eerde en hemel gingen veur hom op loop, der was veur heur gain stee meer te vinden. 12 Ik zag doden, groot en luddek, veur troon stoan. Bouken werden opendoan. Ook nog n aander bouk: t bouk van t levent. Doden werden oordaild noar heur doun en loaten, zo as t in dij bouken aantaikend ston. 13 Zee haar noamelk doden weeromgeven dij in heur touhuilen. Ook dood en dodenriek deden dat. Nou, dij werden berecht, elk noar wat e doan of loaten haar. 14 Dou werden dood en dodenriek in vuurzee smeten. Dij vuurzee is twijde dood. 15 En as bleek dat ain zien noam nait in t levensbouk optaikend ston, wer e in vuurzee smeten.