Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)

Openboaren van Johannes 19


11 Ik zag hemel openstoan. Doar kwam mie n wit peerd aan! Dij der op zit, hait: "Betraauwboar en eerlek." In zien oordail en zien stried gaait e recht deur zee. 12 Zien ogen gluien as vuur en op kop het e verschaaident diademen. Der staait n noam opschreven, dij hai allenneg wait en aans gainent. 13 Zien mantel zit onder t bloud. "t Woord van God," zo hait e. 14 Hemelse legers kwammen achter hom aan - op widde peerden en mit hoagelwidde linnen klaaier aan. 15 Oet zien mond stekt n schaarp sweerd om volken der mit te trevven. Hai zel heur waaiden mit n iesdern staf. Allenneg treedt hai wienpaars, doar God, de aalbestuurder, in zien grammiedeghaid straf oetdailt. 16 Op zien mantel en zien bovenbain staait n noam schreven: "Keunenk over ale keunenks en Heer over ale heren." 17 Dou zag k n engel op zun stoan. Haard raip e tegen vogels, dij doar hoog in lucht rondvlaigen: "Kom ais hier! Schikt altmoal aan bie God zien grode feestmoal. 18 Den kin ie t vlaais eten van keunenks, legeraanvoerders en oorlogshelden, t vlaais van peerden en ruters, t vlaais van elkenain, van vrije börgers en sloaven, groot en luddek." 19 Dou zag k t baist en keunenks van haile wereld mit heur legers. Zai wazzen bie nkander kommen om oorlog te voeren tegen man op peerd en zien leger. 20 Mor t baist wer grepen en dwoalprofeet ter bie, dij taikens veur hom doan haar. Doar haar e lu ja mit in toeze brocht dij t baist zien taiken aannomen haren en zien beeld aanbeden deden. Leventeg werden ze aalbaaident in vuurzee mit glìnne swevel smeten. 21 Dij aandern werden ombrocht deur t sweerd oet mond van ruter op peerd. Ale vogels vraten zok zat aan heur vlaais.