Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Feestgezang in hemel (19: 1-10)

Openboaren van Johannes 19


01Wat ik doarnoa heurde: t leek wel op n zee van mensken in hemel, dij haail haard raip: "Halleluja! God het ons red, hai het zien glorie en macht zain loaten. 02As hai vonnest, dut e dat ja eerlek en rechtveerdeg. Zo het hai t vonnes voltrokken aan dat dikke hoerewief dij mit heur ontucht wereld verdurven het, en heur t betoald zet dat ze zien knechten vermoord haar." 03Nog n moal raipen ze: "Halleluja! Pries de Heer! Heur rook gaait omhoog, veur aiweg en aaid!" 04De vaaierntwinneg oldsten en de vaaier daaiern vuilen op knijen deel veur God, dij op troon zit. "Joa, wis!" zeden ze, "Halleluja!" 05Der kwam n stem bie troon vandoan: "Pries ons God, aal zien knechten mitnkander, elk dij ontzag veur hom het, lutjekes en groten!" 06Dou heurde ik n geluud as van n zee van mensken, krekt t broezen van n wottervaal en t dreunen van dundersloagen. Ze raipen: "Halleluja! God, ons Heer, dij t aal regaaiert, het zien keunenkschop aanveerd. 07Loat we blied wezen en feestvieren en hom eer geven, nou t laam zien bruloft aanbroken is en zien vraauw zok ter al veur kloarmoakt het. 08n Hoagelwit, linnen klaid mog ze aantrekken, want dat linnen stelt goie doaden van haailegen veur." 09En engel zee tegen mie: "Schrief op! Gelokkeg binnen lu dij nuigd binnen op t bruloftsmoal van t laam." Hai zee mie der nog bie: "Echt woar! Dat het God zegd!" 10 Dou luit ik mie veur zien vouten deelvalen en wol hom aanbeden. Mor hai zee: "Nait doun! Ik bin krekt zo'n knechtje as ie en joen bruiers, dij t getugenis van Jezus hebben. God mout ie aanbeden. In t getugenis van Jezus, sprekt ja de Gaist dij ook profeten dreef."