Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)

Openboaren van Johannes 18


09Den zellen keunenks van dizze wereld dij zok mit heur ofgeven hebben, en paart en dail haren aan heur weelde, over heur jammern en misboar moaken as ze aan rook zain dat ze in brand staait. 10 Op grode ofstand blieven ze stoan, zo schrikken ze van wat zai oetstoan mout. "Hai, hai!" roupen ze, "doe grode stad toch! Babylon, doe staarke stad! Dastoe nou toch op ainmoal ofstraft wordst!" 11 Ook groothandeloars van wereld jammern en treuren om heur. Der is ja gainain meer dij heur de vracht ofkocht: 12 heur vracht gold en zulver, edelstainen en peerls, heur fienweefd linnen en sangen stovven, goud van zied en scharloaken, alderhande holtsoorten en ivoren dingeraiskes, riw van t duurste holt, van koper, iesder en maarmer. 13 Wieder nog kenail, kruderij en roekerij, mirre en wierook, wien en eulie, bloum van meel en waait, koien en schoapen, peerden en woagens, sloaven en waarkvolk. 14 Ze zeggen: "Riepe vruchten doar joen hartje noar longert, binnen joe ontkommen. Aal dien pracht en proal bistoe kwiet worden. t Zel naargens meer te bekennen wezen." 15 Dij doar groothandel in dreven en riek aan heur worden binnen, zellen op grode ofstand stoan blieven. Zo zellen ze schrikken van wat of ze oetstoan mout. Ze zellen jammern en jeuzeln: 16 "Hai, hai!" zellen ze roupen, "doe grode stad toch! Doe dij kled wast in fien linnen, sangen en scharloaken en zok mooi muik mit gold, edelstainen en peerls! 17 Dat nou toch op ainmoal aal dij riekdom verswonnen is!" Ook elke schipper en zeeman, metrozen en altmoal dij heur kostje op zee verdainen, bleven op grode ofstand stoan 18 en schraifden t oet dou ze aan rook zagen dat stad in brand ston. 18 "Welke stad," zeden ze, "kin t holden tegen dizze grode?" 19 Ze streuden zok stof op kop. Aal jammernd en jeuzelnd schraifden ze t oet. "Hai, hai!" zeden ze, "dij grode stad toch! Ale reders hebben goud aan heur verdaind, zo riek was ze! Dat ze nou toch op ainmoal verrinnewaaierd worden is!" 20 Vier nou mor feest om heur, ie hemel, en ie, haailegen, apostels en profeten! God het heur ja straft om wat ze joe aandoan het. 21 n Staarke engel pakte n dikke vlint, zo groot as n meulenstain, en smeet hom in zee. "Dè!" zee e, "krekt zo zel Babylon, dij grode stad, mit n boog votsmeten worden. Ze zellen heur nooit meer weeromvinden kinnen.
22 Meziek van citers en zangers, floitspeulers en trompetten, zel men bie die nait meer te heuren kriegen.
Vaklu, netgliek in wat veur affeer,
zellen der bie die nait meer te vinden wezen.
t Knaarzen van meulen
zel bie die nait meer heurd worden.

23 Licht van laamp zel bie die nait meer schienen.
Stem van brudeman en bruud
zel je bie die nait meer heuren.
Wèl groothandel mit die dreven,
dat wazzen ja machthebbers van wereld.
Ale volken werden deur dien teuverkunsten op biesterboan brocht.
24 En in heur was t bloud te vinden van profeten en haailegen en van aal dijent, dij in wereld om haals brocht binnen."