Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Babylon valen (18: 1- 8)

Openboaren van Johannes 18


01Hiernoa zag k n aander engel oet hemel omdeel kommen. Hai haar grode macht. Eerde wer hèl licht deur zien glaans. 02Oet ale macht raip e: "Valen, echt woar valen, is dat grode Babylon! t Is n woonstee worden veur demonen en n stee doar alderhand onnure gaisten en onnure en ofgriezelke vogels en aander gedaaierte opsloten worden. 03Ale volken hebben ja dronken van wien, doar je hetseg van worden. Keunenks van dizze wereld hebben zok mit heur ofgeven. Kooplu van dizze wereld binnen riek van heur worden. Deur heur weelde kreeg ze dij in heur macht." 04Dou heurde ik n aander stem oet hemel zeggen: "Trek oet heur vandoan, mien volk, ie mozzen ais dail kriegen aan heur zunden en paart hebben aan heur ploagen. 05Heur zunden hebben zok ja aan hemel tou opbultjed en heur misdoaden kwammen God weer in t zin. 06Zet heur betoald wat of ze joe aandoan het. Dou heur dubbeld en dwaars weerom wat of zai joe flikt het. Moak in heur beker n draank kloar, dubbeld zo staark as zai doar veur aandern in kloarmoakt het. 07Bezörg heur krekt zoveul pien en treur as zai zokzulm stoatsie en overdoad gunde. Zai zegt ja bie zokzulm: Hier troon ik as n keunegin! Wedevraauw bin k nait. Mit treur krieg k vervaast nait te doun! 08Doarom zellen op ain en dezulfde dag ale ploagen op heur deelkommen: dood, treur en honger. Zai zel in brand omkommen. God, de Heer, dij heur veroordaild het, het doar ja de macht tou."