Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

zeuven drinkschoalen (16: 1-21)

Openboaren van Johannes 16


01Dou heurde ik oet tempel n stem haard roupen aan de zeuven engels: "Tou! Gait de zeuven schoalen mit God zien kwoadens leeg over t laand." 02Eerste ging hèn en goot zien schoal leeg over t laand. Mensken dij t baist zien maark haren en zien beeld aanbeden deden, kwammen dou onder gemaine en slimme swèllen te zitten. 03Twijde goot zien schoal in zee leeg. Dij veraanderde in bloud, of was ter ain vermoord. Aal wat of in zee leefde, kwam om haals. 04Daarde goot zien schoal leeg in revieren en wotterwèllen. Ook dij veraanderden in bloud, altmoal. 05Dou heurde ik engel dij over t wotter ging, zeggen: "Rechtveerdeg bin ie, dij der is en dij der was, ie de haailege, dat ie dit vonnes oetsproken hebben. 06Bloud haren zai vergoten van haailegen en profeten, bloud heb ie heur doarom ook te drinken geven. Heur verdainde loon!" 07En ik heurde bie t altoar vandoan zeggen: "Joa wis, Heer, God, aalbestuurder, eerlek en rechtveerdeg binnen joen oordailen." 08Vaaierde goot zien schoal op zun leeg. Dij mog mensken mit vuur aanpakken. 09Mensken vergingen gewoon van hetten. Ze vervlökten God. Dij haar ja t over ploagen te zeggen. Mor n nij levent begunnen, dat deden ze nait. Net zo min gavven ze hom de eer. 10 Viefde goot zien schoal leeg over t baist zien troon. t Wer duuster in zien keunenkriek en lu beten zok tong stokkend van pien. 11 Ze vervlökten God in hemel om heur pien en swèllen, mor heur minne praktieken opgeven - nee hur! 12 Zèsde goot zien schoal in grode revier Eufraat leeg. Zien wotter dreugde op. Veur keunenks oet t oosten kwam t pad zo vrij. 13 Dou zag k oet bek van droak, van t baist en leugenprofeet, drij onnure gaisten veurndag kommen, krekt kikkers. 14 t Binnen ja demonische gaisten, dij staarke stokjes zain loaten. Ze goan noar keunenks van haile bewoonde wereld tou, om heur bie nkander te brengen veur stried op grode dag van God, de aalbestuurder. 15 "Paas op! Ik kom as n daif. Wat n gelok veur dij den woakzoam is en om zien klaaier denkt. Den huift e der nait noakend bie te lopen en zain ze hom nait in blode spits." 16 Ze brochten heur bie nkander op n stee, dij ze in t Hebreeuws Harmagedon nuimen. 17 Zeuvende engel goot zien schoal in lucht leeg. Tou tempel oet, bie troon vandoan, raip n stem hail haard: "t Is doan!" 18 t Begunde te weerlichten, te rommeln en te dundern. Der kwam n dikke eerdbeven, zo as ter nog nooit ain west haar zo laank as ter mensken op eerde wonen. Zo'n slimme was t! 19 Grode stad ging in drijent, en steden van volken vuilen in nkander. God wer der aan herinnerd dat hai Babylon, dij grode stad, beker mit wien van zien kwoadens geven zol. 20 Ale aailanden gingen op loop en baargen wazzen der nait meer te bekennen. 21 Dikke hoagelstainen, ponden swoar, vuilen tou lucht oet op mensken deel. Dij ploag was slim swoar, nait om oet te holden. Mensken vervlökten God ter om.