Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Kieken hou of t schudt (14:14-20)

Openboaren van Johannes 14


01Dou zag k weer wat. Doar ston t laam mie toch op baarg Sion! Hai haar dij honderdvaaiernvattegdoezend bie zok dij zien noam en dij van zien voader veur op kop stoan haren. 02Nou haar k oet hemel vandoan al n geluud heurd, zo staark as t broezen van n haile bult wotter en as t boldern van n dikke dunderbui. Mor t geluud dat ik heurd haar, was bliekboar ofkomsteg van citerspeulers dij op heur citers aan t speulen wazzen. 03En den inains zingen (dij honderdvaaiernvattegdoezend) veur troon en veur de vaaier daaiern en veur oldsten, n nij laid. Gainain kon dat laid leren as allenneg dij honderdvaaiernvattegdoezend dij oet t laand opkocht wazzen. 04Dat binnen dijent dij zok nait mit vraauwlu ofgeven hebben. Op dat stok binnen ze ja zuver. Dat binnen dijent dij t laam achternoagoan, woar of e ook hèn gaait. Dizzent binnen as eerstelingen oet t mensdom opkocht veur God en t laam. 05Gain leugen is heur over lippen kommen, ze binnen geef as kriet. 06Dou zag k n aander engel hoog in lucht vlaigen. Hai haar n aiweg evengelie te verkundegen aan ale inwoners van t laand, veur elk ras, elke stam, elke toal, elk volk. 07Hai raip hail haard: "Heb ontzag veur God en breng hom eer! Tied van rechtspreken is ter ja heer. Op knijen veur hom dij hemel en eerde, zee en wotterwèllen moakt het!" 08n Aander engel, n twijde, laip achter hom aan te roupen: "Valen, joa valen is Babylon, dij grode stad, dij ale volken koppege wien van heur ontucht intapte." 09Achter baaide engels aan kwam nog n daarde. Dij raip hail haard: "Wèl t baist en zien beeld aanbeden dut en zok zien maark veur op kop of op haand zetten let, 10 dij zel krekt zo koppege wien van hoagels kwoade God te drinken kriegen, staark en onverdund oetgoten in beker van zien kwoadens. Hai zel tamtaaierd worden mit vuur en swevel veur t oog van haailege engels en van t laam. 11 Rook van heur gemarrel kringelt omhoog, veur aiweg en aaid. Gain schòft hebben ze bie dag of naacht, wèl of t baist en zien beeld aanbeden doun en zok zien noamstempel opdrokken loaten." 12 Nou komt t ter op aan dat haailegen volholden, dij zok holden aan God zien geboden en Jezus traauw blieven. 13 k Heurde n stem oet hemel zeggen: "Schrief op: wèl van nou òf aan in de Heer staarven, dij doden binnen gelokkeg. Joa wis, zegt de Gaist, den kinnen ze oetpoesten van heur knooien. Wat ze beschript hebben, kriegen ze ja mit." 14 Dou kwam der in mien vizioun n widde wolk aan. Der zat ain op dij op n mensk leek, mit n golden kroon op kop en n schaarpe sikkel in haand. 15 Der kwam n aander engel tou tempel oet. Hai raip haard tegen hom dij op wolk zat: "Sloag joen sikkel der in en goa aan t zichten! Tied veur t zichten is ter heer. t Laand zien vrucht is ja meer as riep worden!" 16 Dou smeet dij op wolk zat, zien sikkel op t laand en t laand wer zicht. 17 Der kwam nog n engel tou tempel oet, dij in hemel is. Hai haar ook al n schaarpe sikkel bie zok. 18 Nog weer n aander engel kwam bie t altoar vandoan. Dij ging over t vuur. Hai raip noar hom doar mit schaarpe sikkel: "Sloag dien schaarpe sikkel der mor in en win trözzen van t laand zien droevetoen. Droeven binnen ja riep!" 19 Dou sluig engel zien sikkel over t laand, snee droevetrözzen van wienstòkken òf en smeet ze in grode wienpaars van hoagels kwoade God. 20 Boeten stad werden droeven treden. Der stroomde zo'n bloud oet, dat t aan toom van peerden tou kwam. Wel zestienhonderd stoadies wied.