Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

twij baisten (13: 1-18)

Openboaren van Johannes 13


01k Zag dou n baist tou zee oet omhoog kommen. Hai haar tien hoorns en zeuven koppen. Op zien hoorns zatten tien diademen en op zien koppen stonden godslasterlieke noamen. 02t Baist dat ik zag, leek op n panter, mit poten as van n beer en n bek as van n laiw. Droak druig hom zien kracht, zien troon en zien grode macht over. 03Aan ain van zien koppen was te zain dat e doar zo bot stoken was: t haar hom de dood doun kind. Mor zien daibe wond was weer beter worden. Haile wereld laip vol bewondern achter hom aan. 04Ze beedden droak aan, omreden hai haar t baist zien macht overdroagen. Zai aanbeedden t baist zulm ook mit de woorden: "Wèl is tegen t baist opwozzen? Wèl duurt t tegen hom opnemen?" 05Hai was ter tou in stoat steld n grode bek op te zetten en godslasterlieke toal oet te sloagen. Hai mog twijenvatteg moand laank zien gaang goan. 06Hai dee zien bek open om der vluiken oet te gooien aan God zien adres; om dij zien noam te vervluiken en dij zien tènt, dat is te zeggen: dijent dij in hemel bivakkeren. 07Der was hom ook gelegenhaid geven om tegen haailegen oorlog te voeren en t van heur te winnen. Boetendes haar e t veur t zeggen kregen over elke stam, elk volk, elke toal en elk ras. 08Haile bevolken van t laand zel hom den ook aanbeden veurzover heur noam nait veurkomt in t levensbouk van t laam dat slacht is en dat bieholden wordt van begun van wereld òf.

09Wèl oren het, mout lustern! 10 Is ain veur kriegsgevangenschop bestemd, den komt e doar te laande. Is ain der veur bestemd te sneuveln, den is dat zien veurlaand. Nou komt t ter veur haailegen op aan dat ze volholden en traauw blieven.

11 Dou zag k n aander baist tou eerde oet omhoog kommen. Hai haar twij hoorns, net as n laam, mor hai pruit as n droak. 12 Hai bruukt ale macht en kracht van t eerste baist - veur zien ogen nog wel. Hai zörgt ter veur dat t laand en dij der op wonen t eerste baist, dat van doodswond beter worden was, aanbeden doun. 13 Hai dut grode taikens. Alderdeegs let e veur ogen van mensken vuur tou hemel oetvalen. 14 Deur dizze taikens dij e onder t touzicht van t baist doun mag, krigt e mensken op t laand mit, as e zegt: "Ie mouten veur t baist n standbeeld oprichten! Dij het ja t levent ter ofred, schoon dat e deur t sweerd trovven is." 15 t Wer hom alderdeegs toustoan baist zien beeld levensoam in te bloazen, zodat e proaten kon. En hai luit elk dij t beeld nait aanbeden wol om haals brengen. 16 Hai let bie elkenain, groot of luddek, riek of aarm, vrij börger of sloaf, n maark op rechterhaand of veur op kop aanbrengen. 17 Gainain kon nog wat kopen of verkopen as e dat taiken, t baist zien noam of t getal van zien noam, nait dragt.

18 Nou mout ie loos wezen! Ain dij inzicht het, mout t baist zien getal mor ais bereken. t Gaait ja om n mensk zien getal. Dij zien getal is zèshonderdzèsensesteg.