Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Vraauw en droak (12: 1-18)

Openboaren van Johannes 12


01Der verscheen n groot taiken aan lucht: n vraauw. As klaid haar ze zun aan, moan haar ze onder vouten en op kop n kroon mit twaalf steerns. 02Ze was in verwachten en raip t oet van pien dou vloagen begunden en t kind kommen wol. 03Dou was ter nog n aander taiken aan lucht te zain: n dikke, vuurrode droak mit zeuven koppen en tien hoorns. Op elke kop haar e n diadeem. 04Mit steert veegde hai n daarde paart van steerns aan lucht vot en smeet ze op grond. Droak ston veur vraauw dij bevalen zol, om zo gaauw as t kind ter was, t op te sloeken. 05Zai kreeg n kind, n jonkje, dij ale volken waaiden zel mit n iesdern staf. Mor t kind wer rompslomps noar God en zien troon brocht. 06Vraauw ging der vandeur, woestijn in. Doar haar God veur n stee zörgd. Den kon ze doar twaalfhonderdsesteg doagen onderholden worden. 07Dou brook ter oorlog oet in hemel. Michaël mit zien engels ging aan t vechten tegen droak. Droak verdedegde zok wel mit zien engels, 08mor hai kon t nait holden: ze ruiken heur stee in hemel kwiet. 09Dikke droak wer tegen de vlakte smeten, dij ol slaang, doar ze ook wel duvel of Soatan tegen zeggen, en dij haile wereld op n dwoalspoor brengt. Hai wer op grond smeten en zien engels der achteraan. 10 En ik heurde n stem in hemel haard roupen: "Nou het ons God t red, is e boas, is e keunenk. Nou het zien messias t veur t zeggen kregen. Nou is aankloager van ons bruiers der ja oetgooid, dij heur dag en naacht bie God min muik. 11 Zai hebben t van hom wonnen om t bloud van t laam, en om wat ze getuugd hebben, doar ze heur levent veur over had hebben. 12 Wees doarom blied, ie hemels en dij der in touholden. Mor o wai joe, laand en zee! Hoagels is duvel ja noar joe deelkommen, hai wait ja dat e nait veul tied meer het." 13 Dou droak besefte dat e op grond smeten was, zette hai vraauw achternoa dij t jonkje te wereld brocht haar. 14 Mor vraauw kreeg baaide vleugels van grode oarend om noar woestijn te vlaigen, noar heur aigen stee. Doar krigt zai te eten, zunder dat slaang der wat aan doun kin: ain tied laank, n poar tieden en n haalve tied. 15 Dou spijde slaang wotter tou bek oet, vraauw achternoa. Zo'n stroom, net n revier! Doar zol ze deur votspould worden. 16 Mor eerde kwam vraauw helpen. Dij dee bek open en slook stroom op dij droak oetspijd haar. 17 Droak wer haildaal roazens op dij vraauw. Hai ging vot om tegen heur noazoaten oorlog te voeren, tegen lu dij zok aan God zien geboden en Jezus zien getugenis holden. 18 Hai ging op t strand van zee stoan.