Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

twij getugen (11: 1-14)

Openboaren van Johannes 11


01Dou kreeg k n raait as doemstòk, mit bosschop: "Leg moaten vaast van God zien tempel en van t altoar, en neem op houveul mensken doar aanbeden doun. 02Mor loat t veurhòf mor schaiten, doar huifst moaten nait van vaast te leggen. Dij is ja toch aan haaidens overloaten. Dij zellen haailege stad verpoazen, twijenvatteg moand laank. 03Ik zel twij getugen van mie, mit zakken aan, profetaaiern loaten - twaalfhonderdsesteg doag laank." 04Zai binnen de twij olievebomen en de twij kandeloars dij veur de Heer van wereld stoan. 05As ain heur wat doun wil, komt ter vuur tou heur mond oet en dat verteert heur vijanden. Zo mout, wèl of heur wat doun wil, der aan goan. 06Zai hebben macht hemel òf te sloeten zodat ter gain drup regen vaalt in tied dat ze profetaaiern. Zai hebben ook macht over elke wotterplomp om dij in bloud te veraandern en t laand n slag tou te brengen deur wat veur ramp ook mor, zo voak as ze mor willen. 07Mor as ze kloar binnen mit heur getugenis, zel t baist dat oet ofgrond noar boven komt, mit heur begunnen te vechten. Hai zel t van heur winnen en heur om haals brengen. 08Zo liggen ze doar dood op t plaain van grode stad, dij as je op gaist ofgoan dij doar heerst, wel Sodom en Egypte haiten mag. Doar is ook heur Heer aan t kruus sloagen. 09Mensken oet ale volken en razzen, toalen en noatsies, zain heur lieken doar liggen - drijenhaalve dag. Ze willen nait lieden dat ze fersounlek begroaven worden. 10 Bevolken van t laand zel zok over heur verkneukeln. Ze goan feestvieren en geven nkander pakjes. Van dizze baaide profeten haren ze ja n bult te lieden had. 11 Mor drijenhaalve dag loater kwam levensgaist bie God vandoan, weer in heur. Zai kwammen in t èn en elk dij t zag, kreeg t ter gloepens benaauwd van. 12 Dou kregen ze oet hemel haile dudelk n stem te heuren, dij tegen heur zee: "Klim omhoog, hierhèn!" En doar gingen ze noar boven, in wolk. Heur vijanden zagen t mit open mond aan! 13 Op t aigenste moment begunde grond aldernoarst te schudden. n Tiende dail van stad störtte in nkander en zeuvendoezend mensken kwammen bie dij eerdbeven om haals. Dij t overleefd haren, kregen t ter haildaal benaauwd van en brochten eer aan God in hemel. 14 Twijde 'o wai' is nou wel overgoan, mor denk ter om: daarde komt ter vot achteraan!