Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Engel mit t boukje (10: 1-11)

Openboaren van Johannes 10


01Dou zag k n aander staarke engel tou hemel oet deelkommen. Hai haar n wolk om en n regenboog boven kop. Zien gezicht leek op zun en zien bainen op zoelen van vuur. 02Hai haar n luk boukrolje open in haand. Rechtervout zette hai op zee en linker op t laand. 03Hai luit zien stem doavern, t was net of brolde der n laiw. Dou e dat doan haar, luiten zeuven dundersloagen heuren, wat of zai te zeggen haren. 04Dou dij oetproat wazzen, wol k t opschrieven. Mor doar heurde k n stem oet hemel zeggen: "Zet n zegel op wat dij zeuven dundersloagen zegd hebben. Hol dat achter, schrief t nait op!" 05Engel dij k op zee en laand stoan zain haar, stook dou zien rechterhaand noar hemel omhoog. 06Hai swoor n aid bie hom, dij leeft veur aiweg en aaid, dij hemel, laand en zee moakt het, mit aal wat ter in leeft. Hai raip: "Van nou òf aan gain oetstel meer! 07Nee, as zeuvende engel aan beurt is om op trompet te bloazen, den is t èn ook kommen aan wat God in t gehaaim besloten haar, dat goie nijs dat e zien knechten, de profeten, al deurgeven het." 08Dou begunde stem, dij ik oet hemel vandoan heurd haar, vannijs tegen mie te proaten: "Kom!" zee e, "pak t open boukje dat engel dij op laand en zee staait, in haand het." 09Ik ging noar engel tou en vruig hom om t boukje. "Dè, pak aan!" zee e tegen mie. "Eet hom op. t Zel die bitter op moag liggen, mor zuit as hunneg op tong." 10 Ik pakte t boukje tou engel zien haand oet en at hom op. In mond was t net zo zuit as hunneg, mor dou k hom deursloken haar, lag mie t bitter op moag. 11 Dou wer der mie zegd: "Ie mouten vannijs profetaaiern over n sjène volken, razzen, toalen en keunenks."