Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Eerste vief zegels (6: 1-11)

Openboaren van Johannes 06


01Ik bleef kieken. Dou t laam eerste van de zeuven zegels lösmuik, heurde ik ain van de vaaier daaiern roupen mit n stem as n dunderslag: "Kom!" 02En echt woar, der kwam n wit peerd aan! Der zat ain op mit pielenboog bie hom. Hai kreeg n laauwerkraans op en ree vot, van aine overwinnen noar aander. 03Dou t laam twijde zegel lösmuik, heurde ik twijde daaier roupen: "Kom!" 04Der kwam n aander peerd veurndag, vuurrood was e. En doar zat ain op dij permizzie kreeg der n èn aan te moaken dat mensken in t laand in vree mitnkander leefden en der veur te zörgen dat ze nkander ofslachtten. Hai kreeg n groot sweerd. 05Dou hai daarde zegel lösmuik, heurde ik daarde daaier roupen: "Kom!" Ik keek, en doar kwam mie n swaart peerd aan. Dij der op zat, haar n weegschoal in haand. 06En dou was t net of ik n stem heurde dij tussen de vaaier daaier vandoan kwam: "n Spint waait veur ain denarie en drij spint gaarst veur ain denarie. Mor kom mie nait aan eulie en wien!" 07Dou hai vaaierde zegel lösmuik, heurde ik vaaierde daaier roupen: "Kom!" 08Ik keek, en joa hur, doar kwam n graauw peerd aan. Noam van dij der op zat, was Dood. t Dodenriek kwam achter hom aan. Hai kreeg t te zeggen over t vaaierde paart van t laand om mensken doar om te brengen mit sweerd, honger en pest en wilde daaiern. 09Dou t laam viefde zegel lösmuik, zag k onder t altoar zielen van heur dij ombrocht wazzen om t woord van God en om getugenis dij zai oflegd haren. 10 Ze raipen t oet: "Haailege en betraauwboare heerser, hou laank zel t nog duren veurdat ie rechtszitten holden en ons bloud vreken op bewoners van t laand?" 11 Dou kreeg elk van heur n wit klaid. Ze kregen te heuren dat ze nog n zetje wachten mozzen. Net zo laank dat aal aander bruiers der ook wazzen, dij in God zien dainst net zo as zai, t levent der bie loaten haren.