Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)

Openboaren van Johannes 03


07Schrief aan engel van gemainte in Filadelfia: 'Dit het hai te zeggen, dij haaileg is en te vertraauwen, dij David zien sleudel het. Dut hai deur open, gainain dij hom op slöt krigt, dut hai hom op slöt, gainain dij hom weer open krigt: 08Ik heb wait van joen doun en loaten. Mout je ais heuren! Ik heb deur veur joe openzet en gainent dij hom weer dichtkriegen kin. Ie maggen den nait veul hebben om bie te zetten, mor ie hebben joe holden aan mien woord en binnen mie nait ontraauw worden. 09Let mor ais op: wèl bie Soatan zien sinagoge heuren en dij zok oetgeven veur Jeuden - mor dat binnen ze nait: ze laigen! - dij zel ik wel ais even aanpakken. Ik zel der veur zörgen dat ze veur joe deelvalen en dat ze onder t verstand kriegen, dat ik joe laifhad heb. 10 Omdat ie joe aan mien odder holden hebben om deur te zetten, zel ik joe ook vastholden as dommit haile wereld aan taand vuild en ale mensken dij doar wonen, oetperbaaierd worden. 11 t Duurt nait laank meer, den kom ik. Hol vaast wat ie hebben! Loat gainent joe joen erekroon ofpakken.

12 Dij t wint, doar zel ik n zoel van moaken in mien God zien tempel. Ik zel der veur zörgen dat e der nooit weer oetgaait. Ik zel in hom de noam van mien God krazzen en noam van mien God zien stad, t nije Jeruzalem. Dat komt tou hemel oet bie mien God vandoan. Mien aigen nije noam kras ik ter ook in. 13 Dij oren het, mout goud lustern noar wat of de Gaist tegen gemaintes te zeggen het.'