Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Openboaren van Johannes Opschrift (1: 1- 3)   
groeten aan christengemaintes in Asia (1: 4- 8)   
Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)   
Bosschop veur Efeze (2: 1- 7)   
Bosschop veur Smyrna (2: 8-11)   
Bosschop veur Pergamum (2:12-17)   
Bosschop veur Tyatíra (2:18-29)   
Bosschop veur Sardes (3: 1-6)   
Bosschop veur Filadelfia (3: 7-13)   
Bosschop veur Laödicea (3:14-22)   
Rondom Gods troon (4: 1-11)   
Boukrol en Laam (5: 1-14)   
Eerste vief zegels (6: 1-11)   
Noatuur rakt oetstuur; mensken worden baang; störm wordt nog even opholden (6:12-7: 3)   
Izrelieten dij n stempel kriegen (7: 4-17)   
t Zeuvende zegel en de zeuven engels (8: 1- 5)   
Eerste zès trompetten (8: 6-9:21)   
Engel mit t boukje (10: 1-11)   
twij getugen (11: 1-14)   
Zeuvende trompet (11:15-19)   
Vraauw en droak (12: 1-18)   
twij baisten (13: 1-18)   
t Laam mit zien hofholden (14: 1- 5)   
Aanzeggen van t oordail (14: 6-13)   
Kieken hou of t schudt (14:14-20)   
zeuven leste ploagen (15: 1- 8)   
zeuven drinkschoalen (16: 1-21)   
Hoer Babylon (17: 1-18)   
Babylon valen (18: 1- 8)   
Kloagzangen over Babylon (18: 9-24)   
Feestgezang in hemel (19: 1-10)   
t Baist en zien perfeet goan der aan (19:11-21)   
t Doezendjoareg riek (20: 1-15)   
Nije hemel en nije eerde (21: 1- 8)   
t Nije Jeruzelem (21: 9-22:17)   
t Ènd (22:18-21)   

Braiven aan de zeuven gemaintes (1: 9-20)

Openboaren van Johannes 01


09Ik, Johannes, joen bruier, dij krekt as ie in kniep zit en in t keunenkriek woon, en volholden blief in verbondenhaid mit Jezus, ik was op t aailaand Patmos te laande kommen omdat ik Gods bosschop en Jezus zien getugenis verkundegd haar. 10 Op dag van de Heer kwam de Gaist over mie. Ik heurde achter mie haard roupen mit n stem dij klonk as n bezuun: 11 "Wastoe zugst, schrief dat op in n boukrol en stuur dij noar de zeuven gemaintes: noar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laödicea." 12 Ik draaide mie om, om te zain woar of dij stem vandoan kwam dij mie aantoalde. Mit dat ik dat dee, zag ik zeuven golden kandeloars. 13 En middenmaank dij kandeloars zag ik ain dij op Menskenzeun leek. Hai haar n klaid aan, aan vouten tou, mit n golden baand om bòrst. 14 Zien hoar was wit as schoapewol, joa net snij. En zien ogen gluiden, krekt vuur. 15 Zien vouten wazzen net koperbrons dat in ovent glìn moakt is. Zien stem klonk as n machtege wottervaal. 16 In zien rechterhaand haar e zeuven steerns. Tou zien mond oet stook n schaarp sweerd, aan twij kanten slepen. Zien gezicht stroalde zo hèl as zun in mirregstied. 17 Dou k hom zag, vuil ik veur zien vouten deel of k dood was. Mor hai legde zien rechterhaand op mie en zee: "Nait baang wezen! Ik bin t ja, de eerste en de leste, 18 de leventege. Ik heb dood west, mor kiek nou ais: ik leef veur aiweg en aaid. En ik heb sleudels van dood en dodenriek. 19 Schrief doarom op wastoe zain hest, wat nou aan gaang is en wat of hiernoa zien beslag nog kriegen mout. 20 Dit is t mysterie van dij zeuven steerns dijstoe in mien rechterhaand zain hest en van dij zeuven golden kandeloars: dij zeuven steerns, dat binnen de engels van de gemaintes, en dij zeuven kandeloars binnen de zeuven gemaintes zulm.