Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Geduld (5: 7-12)

Braif van Jakobus 05


07Heb doarom geduld, bruiers en zusters, net zo laank dat de Heer weeromkomt. Boer zit ook ja te wachten op goie vruchten van zien laand en het zo laank geduld dat e haarfst en veujoarsregen had het. 08Wees ie den ook geduldeg: spreek joezulm mor moud in. De Heer komt ja zo! 09Ie mouten nait tegen nkander kloagen, bruiers en zusters, as ie nait zulm veroordaild worden willen. Rechter staait ja al veur deur. 10 Bruiers en zusters, neem, as t op verdroagen van kwoad of op geduld aankomt, n veurbeeld aan profeten dij in de Heer zien noam sproken hebben. 11 Wie priezen heur ja gelokkeg dij volholden hebben. Ie hebben wel heurd van Job zien standvasteghaid en ie hebben zain hou of de Heer t in t lest mit hom moakt het. De Heer het ja haart veur ons en ontfaarmt zok over ons. 12 Mor benoam, mien bruiers en zusters, sweer nait. Nait bie hemel en nait bie eerde of bie wat ook mor. Loat joen joa "joa" wezen, en joen nee "nee". Aans vaal ie onder t oordail.