Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Vrundschop mit wereld (4: 1-10)

Braif van Jakobus 04


01Woar komt dat gekekel en dij roezie bie joe heer? Toch enkeld deur joen driften dij joe nait mit vree loaten? 02Ie willen wat hebben, en ie hebben t nait. Ie binnen ofgunstegf + Erasmus het hier "moorden" verbeterd in "ofgunsteg wezen".f* en willen veur nkander nait onderdoun, mor ie kinnen t nait kriegen. Nou, den moak ie roezie en gaait t op n vechten. Dat ie t nait hebben, komt doarvandoan dat ie der nait om vroagen. 03Nou ja, vroagen doun ie nog aal! Mor toch krieg ie t nait, omreden ie vroagen der om mit n verkeerde bedoulen. Noamelk om t ter in joen driften deur te joagen. 04Traauwbrekers! Wait ie nait dat vrundschop mit wereld vijandschop mit God betaikent? Wèl of n vrund van wereld wezen wil, wordt alderdeegs n vijand van God. 05Of docht ie dat t gain mainens is as de Schrift zegt: "Gaist dij hai in ons wonen let, aaist hai haildaal veur zokzulm op?" 06Mor (as wie hom dij geven) is e ons zoveulstemeer ter wille. Der staait ja: "God keert zok tegen hoogmoudegen, mor nedergen is e ter wille." 07Boeg joe doarom veur God. Verzet joe tegen duvel. Den gaait dij veur joe op loop. 08Kom noar God tou. Den komt hai noar joe tou. Moak joen handen schoon, zundoars! Moak joen haarten zuver, ie innerliek verdailde lu! 09Til der mor swoar aan. Treur en reer. Joen lagen mout omsloagen in treuren, joen bliedschop in mismoudeghaid. 10 Moak joe klaain veur de Heer. Den moakt hai joe groot.