Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Tong in toom holden (3: 1-12)

Braif van Jakobus 03


01Bruiers en zusters, loaten der toch nait zoveul van joe zok as leroars aanstellen. Ie waiten toch dat wie der strenger om oordaild worden zellen. 02Wie dounen ja aalmoal hail wat mizze stappen. Wèl of in zien proat gain mizze stap dut, doar is niks op aan te maarken en dij kin ook zien haile liggoam beheersen. 03As wie peerden toom in bek doun dat ze noar ons lustern zellen, den kin we t haile daaier sturen. 04Denk ook ais om schepen: zo groot as ze binnen en hou stief störm ze ook veuroet jagt, ze worden mit n hail lutje rouer doarhèn stuurd doar of stuurman ze hebben wil. 05Zo is ook tong mor n klaain lid en het toch n dikke proat. Kiek mor ais hou of n luk vuurke n hail bos in brand zet. 06Zo'n vuur is tong ook. Maank ons leden is t tong, doar onrecht t mit wint. Hai moakt n aander swaart van kop tou toon en benemt hom deur zien steukeln ale kaanzen, aanstoken as e zulm is deur t vuur oet hel. 07Ale soorten wilde baisten, vogels, kroepende en swemmende daaiern, worden ja deur t mensdom bedwongen en binnen in zien macht. 08Mor tong het gain mensk in zien macht. Hai is n onberekenboar kwoad, vol dodelk venien. 09Doar pries wie ons Heer en Voader mit, en doar vervluik wie mensken mit dij noar God zien beeld schoapen binnen. 10 Zegen en vluiken kommen oet ain en dezulfde mond. Dat mout aans, bruiers en zusters! 11 Kin der tou zulfde wèl oet zuit en brak wotter opborreln? 12 Kin ie van n viegeboom olieven winnen, of van n wiendroef viegen? Ja net zo min kin n zolde wèl zuit wotter geven.